Mateřská škola Sněženka Josefa Lady 1790 se zapojila do projektu:

Registrační číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0001056

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora personálních pozic v MŠ Sněženka.

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31.06.2025

Z finančních prostředků v celkové výši 1 005 121,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • posílení personálního zázemí o školního asistenta
  • poskytnutí podpory dětem z nepodnětného sociálního prostředí
  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na základní školu