Kronika
Exkurze v Muzeu Beskyd

Ve čtvrtek 30. ledna navštívily děti ze třídy Jablíčko Frýdecký zámek, nově otevřenou expozici Beskydy – příroda a lidé. Byly totiž zvědavé na losa evropského a medvěda hnědého, dva dermoplastické preparáty savců, které patří k nejcennějším exponátům muzea. Tato stálá expozice prošla loni rekonstrukcí. Vrátili jsme se zpět v čase a podívali se, jak příroda ovlivňovala lidský život a způsob obživy a naopak, jak člověk ovlivňuje beskydskou přírodu. Společně jsme putovali „z města do nejčistší přírody“. Cestou se děti seznámily s historií, geologií, botanikou, zoologií, mineralogií a dalšími obory, které utváří celkový obraz Beskyd. A to vše zábavnou a interaktivní formou. Na konci našeho putování jsme se posilnili dobrým muffínem. To byl zase prima den!


 
Den na bílo

Protože jsme se nedočkali sněhové nadílky, zorganizovali jsme v úterý 14. ledna pro děti naší MŠ „Den na bílo“ – zábavné dopoledne plné zimních her a soutěží. Celá školička se oblékla do bílé barvy a děti sportovaly a závodily v bílých disciplínách, jako je například lyžování, stavba sněhuláka, jízda s boby, projet hokejkou sněhové tunely, trefa a hod sněhovou koulí, výstup na zasněženou horu, hra s vločkami. Každá třída dostala svého sněhuláčka a musela nasbírat za splnění osmi disciplín = osm knoflíků. Nakonec přijela do tělocvičny paní Zima a přivezla dětem sladkou odměnu. Ale byl v tom zádrhel. Odměna byla zamrzlá v kusu  ledu. Naštěstí máme chytré děti a ty si dokázaly i s tímto úkolem bravurně poradit!


 
Svátek Tří králů

S vánočními svátky úzce souvisí také svátek povánoční, svátek Tří králů. Ani naše školka na tyto tři významné postavy nezapomněla a jejich den náležitě oslavila. Ve třídě Jablíček si děti vyrobily velké koruny, se kterými královsky posvačily a vydaly se na obchůzku po mateřské škole. Nakonec nebyli tři, ale rovnou dvacet králů, kteří zavítali do tříd Srdíčko a Sluníčko, popřát dětem a zaměstnancům MŠ – zdraví a štěstí v novém roce. Králové předali vinše (větvičku s perníčkem) a bílé zlato (cukr).

Další z akcí byla návštěva kostela sv. Jana a Pavla v našem městě, kde si děti mohly prohlédnout překrásný betlém. Viděly Ježíška v jesličkách a Tři krále, kteří se mu přišli poklonit a donesli mu dary. Ježíškovi jsme se poklonili i my a zazpívali mu – Jak jsi krásné neviňátko a My Tři králové… V tomto barokním kostele je výborná akustika a náš zpěv zněl jako „nebeská hudba“. Nakonec jsme si přičichli ke kadidlu, prohlédli si varhany a jejich píšťaly, rozloučili se s Ježíškem a spěchali do školky na oběd.


 

 
Ježíšek naděloval

Poslední den před Vánocemi – 19. prosince jsme strávili již tradičně "celoškolkově". Po svačině se děti vydaly hledat Ježíška. I když Ježíška nikdo nezahlédl (asi proto, že je neviditelný), dárečky se našly pod stromečkem ve třídě Srdíček. Když děti uviděly tři tajemné koše s dárky, dětská očka jen zářila. Po přípitku „šampíčkem“, na šťastný nový rok, si každá třída svůj koš s dárky odnesla. Ještě dopolene si holky i kluci pohráli s novými hračkami, zahráli různé hry, někteří si zatančili na malé diskotéce s videoprojekcí. Předvánoční dopoledne rychle uteklo a děti se už těšily na Vánoce se svými nejbližšími doma.


 
Vánoční besídka u Jablíček

Naše vánoční besídka 18. prosince byla super! Udělali jsme si malou hostinu, maminky přinesly na ochutnávku cukroví a naše paní kuchařky nám připravily pravý vánoční punč - prostě jsme se měli dobře. Vystoupení bylo skutečně různorodé. Našim milým hostům jsme předvedli 45 minutové pásmo básní, písní, tance a zahráli pohádku. Každý z nás se moc snažil. Vystoupení před vzácným obecenstvem jsme všichni zvládli na výbornou a byli jsme za to odměněni velkým potleskem. Na závěr ne jednomu z hostů ukápla slzička, kdy se z dětí stali andílci a se všemi se rozloučily krásnou koledou z pohádky „Zimní víla“:…„Šťastné a veselé ať naše hvězda svítí a tisíc let ať nezhasíná pro děti našich dětí. Šťastné a veselé ať naše hvězda je tu a tisíc let ať nezhasíná, ať láska vládne světu.“

 


 

 

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 3 z 18