Třídy 8. pěšího pluku

Sluníčko
Výlet Na farmu

V úterý 31.5. pojedeme na zemědělskou usedlost BLUDIČKA. Na výlet vybíráme 160,- Kč ( vstupné je 60,- , spoluúčast na jízdné je 100,-, zbytek na jízdné je hrazeno z darů rodičů).

Odjezd od MŠ je v 8:00 hod, proto prosíme, aby byly děti v tento den nejpozději v 7:45 hod v MŠ.

Prosíme, aby děti měli vhodné sportovní oblečení, v batůžku lahev s pitím, pláštěnku a drobnou nečokoládovou cukrovinku.

 
Bádám, třídím, co kam patří vidím

Týden od 19.4. -22.4.2022

V TOMTO TÝDNU BUDEME S DĚTMI UPEVŇOVAT EKOLOGICKÉ CÍTĚNÍ A VZTAH K PŘÍRODĚ KOLEM NÁS.UVĚDOMÍ SÍ,ŽE KAŽDÁ VĚC MÁ SVÉ MÍSTO A NĚKAM PATŘÍ.ZAŘADÍME OPAKOVÁNÍ A RYTMIZACÍ PÍSNIČEK O JARU.ZAHRADA NAŠÍ ŠKOLKY DĚTEM POSKYTNE DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO POZOROVÁNÍ JARNÍ KVĚTENY,HMYZU I ROZVOJ OBRATNOSTI NA HERNÍCH PRVCÍCH.NA DEN ZEMĚ -22.4.2022 SI PŘIPOMENEME,JAK MŮŽEME PŘÍRODĚ POMOCI A JAK JI CHRÁNIT.