Třídy 8. pěšího pluku

Květinka
Moje rodina 15.-19.5.

Děti si budou upevňovat základní poznatky o rodině, vzájemných vztazích mezi jejich členy, budou si uvědomovat význam rodiny. Při rozmanitých činnostech budou rozvíjet logické myšlení, procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet předmatematické představy, konstruktivní činnosti, budou upevňovat znalost barev, aj.

 

 
Divadlo Letadlo

Ve středu 17.5.2023 navštíví naši MŠ divadlo Letadlo. Vybíráme 60,- Kč.

 
Den rodiny

 
Školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1.9.2022 začíná nový školní rok. Připomínáme základní informace:

  • Provoz MŠ je od 6:00 – 16:30 hod., od 6:00 – 7:00 hod. se děti scházejí ve třídě Květinka, od 16:00 – 16:30 se rozcházejí tamtéž. Mimo tuto dobu se děti scházejí a rozcházejí ve svých třídách.
  • Přístup do MŠ Vám bude umožněn pomocí čipů a to v době:

6:00 - 8:15 hod.

12:00 - 12:30 hod

14:15 - 16:30 hod.

 

Do MŠ Vaše děti potřebují :

  • Papuče s pevnou patou
  • Pohodlně převlečení do třídy (tepláky, legíny…)
  • Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky/legíny – zůstávají v šatně v pytlíku, který mají děti nachystaný na značce)
  • Oblečení a vhodnou obuv dle počasí na pobyt venku
  • Pyžamko, pokud dítě bude v MŠ spát
  • Láhev určenou pro pitný režim při pobytu venku, kterou denně přinesete čistou, naplněnou vodou a zanecháte v šatně na značce dítěte

VŠECHNY TYTO VĚCI, PROSÍM, PODEPIŠTE

 

  • Balení kapesníků
  • Ubrousky (používáme při stolování)

 

Na Vaše děti se těší:

 

Kateřina Vojkovská, DiS. – paní učitelka
Hana Ďurníková – paní učitelka