Třídy Svatopluka Čecha

Sluníčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Červenková Olga a Bc. Fajkošová Květuše
  • Do tělocvičny chodíme ve čtvrtek a v úterý máme zamluvenou saunu


Říjen

 

Integrovaný blok: Co mé oči vidí.

Téma: Učitelky na poli nerostou

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Učitelky na poli nerostou

Příběh „Učitelky na poli nerostou“, nás bude provázet po celý školní rok. Základním záměrem tohoto celku je motivovat děti žít v mateřské škole tak, aby všichni byli spokojeni a bylo nám spolu dobře. V první fázi si společně vytvoříme pravidla společného soužití, časem budeme pravidla doplňovat a přidávat, jak to budou vyžadovat konkrétní situace v naší třídě. Spolu s pravidly si budeme vyvozovat základní návyky slušného chování jako je umět o něco požádat, poděkovat atd. Budeme se učit, jak se zachází s jednotlivými hračkami a jak je důležité umět se bezpečně chovat v mateřské škole a při pobytu venku.

Pravidla třídy Sluníčka

· Želvičkové (Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě a v tělocvičně.)

· Srdíčkové (Máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.)

· Košťátkové (Hračky si po sobě uklízíme tam, kam patří, ve třídě i na zahradě)

· Pusinkové (Pusinku máme na hezká slova. Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat.)

· Kapičkové (V koupelně vodou neplýtváme. Pouštíme jí jen tehdy, když máme.)

· Postýlkové (Nerušíme se při odpočinku. Jsme potichu, když posloucháme pohádku.)

· Kytičkové (O přírodu pečujeme, zbytečně ji neničíme. Ke zvířátkům se chováme hezky.)

· Ouškové (Nasloucháme si a nekřičíme. Když někdo mluví, neskáčeme mu do řeči.)


LEKCE ETIKETY

Když něco chci, POPROSÍM,

to já přece dobře vím.

Poděkovat též se sluší,

DĚKUJI vždy, na mou duši.

A jak je to se zdravením?

Začněme hned probuzením-

mamce řeknu DOBRÉ RÁNO,

ve školce pak DOBRÝ DEN,

když odcházím NA SHLEDANOU,

DOBROU NOC a hezký sen.

 

 
Září

Integrovaný blok: Co mé oči vidí

Téma: Mateřská škola je pro všechny

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: „Mateřská škola je pro všechny “

Společné přátelské soužití nejrůznějších zvířátek bez hádek a konfliktů je vzorem pro nás lidi. Také my ve školce chceme žít stejně.

Z příběhu se děti dovědí k čemu vlastně mateřská škola slouží, že je to místo, kde se budeme učit být spolu tak, abychom si neubližovali a bylo nám tam všem dobře. Děti se budou učit bezpečně si hrát a pohybovat se v novém prostoru. Společně se domluvíme, která místa jsou nebezpečná a jak se máme správně chovat např. (rozlitá voda v umývárně, otevřené okno). Děti společně prozkoumají terén zahrady. S dětmi máme jeden důležitý úkol stanovit si základní bezpečnostní pravidla a pomoci novým dětem při adaptaci.

Odloučení od rodičů mohou ulehčit legrační obrázky zvířátek s kterými si budeme povídat. Pozornost budeme soustředit na individuální práci s dětmi, které do mateřské školy právě nastupují.

Děti budou mít možnost při volné hře dostatečně prozkoumat prostředí mateřské školy, co může v mateřské škole dělat, s čím si může hrát.

Pro děti, které již do mateřské školy chodily budou připraveny aktivity, které směřují ke vzdělávacím záměrům: seznámení s pravidly bezpečného pobytu v mateřské škole, podporování identity dětí (znalost jmen, kdo co dovede atd.), děti upozorníme na to, že všichni jsme si rovni bez ohledu na věk, velikost či barvu pleti, všichni máme stejná práva, dodržujeme stejná pravidla a všichni jsme něčím důležití. Chceme vytvořit příznivé podmínky pro adaptaci dětí v mateřské škole a nabídnout jim přiměřené podněty vycházející z jejich zájmů a potřeb.