Třídy Svatopluka Čecha

Sluníčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Červenková Olga, Bc. Zavadilová Ivana, DiS.
  • Do tělocvičny chodíme ve středu a od poloviny září se v úterý saunujeme


Učíme se - prosinec

 

Integrovaný blok: Kam mě kroky vedou Prosinec 2020

Téma: „Perník chutná sladce“

Práce s metodickým materiálem:

ISBN 978-80-262-0185-4 Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková „Do školky za zvířátky“ str. 61-71

 

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Perník chutná sladce

Příběh nám otevírá možnost položit si otázku: Kdo je to vlastně Mikuláš a proč ho na pozemské pouti doprovázejí anděl a čert. Možná objevíme , že anděl a čert jsou vlastně ztělesněné symboly dobra a zla. Anděl se raduje z toho, co děláme dobře, čerta zase potěší každá lidská špatnost. A tak se pomocí anděla a čerta můžeme učit rozlišovat dobro a zlo kolem nás.

Naším hlavním záměrem by mělo být odstranit dětskou hrůzu z Mikuláše, a především z čertů. Ujasnit si společně, že všichni občas děláme něco nedobře, ale je důležité vědět, jak by to mělo být správně, a zkusit to napravit.

Zvířátka měla nejraději pohádku o perníkové chaloupce. Můžeme si ji společně vyprávět a domluvit se, kdo byl zlý a kdo hodný.

Také se dovíme, že perník krásně voní. Čím to může být, se nejlépe dozvíme, když zkusíme perník sami upéci a třeba pak někomu darovat.

Poslech a práce s textem a obrázkem k textu: Perník chutná sladce

Otázky k obrázku

- Proč se raduje čert? Proč anděl?

- Co by se Mikulášovi na nás líbilo?

- Jaké oblečení má na sobě Mikuláš a proč?

- Co má asi anděl v košíku, který nese?

Otázky k textu

- Jakou pohádku měla zvířátka nejraději? Umíme ji vyprávět?

- Kdo byl v pohádce zlý a kdo hodný?

- Kdyby měl někoho z pohádky odnést čert, koho by odnesl?

- A proč by neodnesl děti? Přece neposlechly tatínka a kradly perníčky…

- Co by se stalo, kdyby každého, kdo někdy zlobil, odnesl čert?

- Kdo to byl Mikuláš?

- Proč voní perník? Už někdo z vás pekl perník?

- Co chtěl kozlík udělat a nebylo to správné?

- Když chceme někoho obdarovat, máme mu dát něco, co nám nechutná nebo se nám nelíbí? Nebo raději to, co máme sami rádia líbí se nám to? Nebo …přemýšlet a všímat si, co by si přál? (o této otázce se pokusíme diskutovat, třeba když si přestanu hrát s nějakou hračko, protože už je pro malé děti, ale je pořád hezká, mohu ji dát menšímu kamarádovi a může to být milý a hezký dárek.

ZAHRAJEME SI HRY

Ø Koho odnesl čert? - děti si zakryjí oči a učitelka jedno dítě přikryje látkou. Děti pak hádají, koho „odnesl“ čert

Ø Na smutného draka-jedno dítě je smutný drak a ostatní se jej pokoušejí nějak rozveselit. Komu se to podaří stává se smutným drakem. Hru reflektujeme – Je to možné, aby někoho z nás odnesl čert? Ujistíme děti, že to možné není, protože sice občas zlobíme, ale neděláme to schválně a snažíme se to napravit. Ještě více, než kdy jindy zde dodržujeme princip dobrovolnosti.

Ø Hututu – zahrajeme si na čerty a na anděly, kteří přišli na svět. Děti napodobují pohyb dle učitelky dle říkadla.

Čertovská varianta: Hu-tu-tu, hu-tu-tu, dupy dupy, dupy dupy, už jsem tu. Vidím tě, jůůůů, vidím tě jůůůů, dupy dupy, dupy dupy, už jsem tu.

Andělská varianta: Cink, cink, cink, cink, cink, cink, tuli, tuli, slét jsem z hůry, už jsem tu. Vidím tě, jůůůů, vidím tě jůůůů, tuli, tuli, slét jsem z hůry, už jsem tu.

Ø Pohybová hra „Lucifer není doma “ – děti si zahrají obdobu hry Brok není doma, pokud není Lucifer doma mohou řádit, pokud je doma musí si dělat svoji práci-předem domluvenou

POHYBUJEME SE

Ø Rovní jako Mikuláš-sedíme, stojíme, chodíme, vzpřímeně, se znázorněním mikulášské čepice na hlavě. (posilujeme zádové svaly, správné držení těla)

Ø Jak tančí anděl, jak tančí čerti v pekle? Poznáš andělskou a čertí muziku? Kdo přišel teď anděl, nebo čert (triangl), a teď (bubínek)? Nevnucujeme dětem svou odpověď, mohou se ale pokusit svůj názor zdůvodnit)

Ø Čertovská honička – dítě – čert honí ostatní děti, koho se dotkne ten zkamení. Zachrání jej dítě-anděl

Ø Prolézáme tunelem pod rozkročenýma nohama ostatních dětí, látkovým tunelem, Čert k nám leze tunelem (V. Fišer, P, Eben aj. Paleček, 1985)

TVOŘÍME

Ø Nakreslíme si tuší a seříznutou špejlí, jak byl čert u nás ve školce. Po uschnutí budeme kolorovat vodovými barvami

Ø Pečeme a zdobíme perníčky-ochutnáváme a zjišťujeme proč perník tolik voní

Ø Vyrobíme si mikulášské postavičky

ZPÍVÁME A MUZICÍRUJEME

Ø Básničku Zima si zazpíváme

Ø Poslechneme si skladbu Edvarda Griega In the Hall of the Moutain King, budeme hádat, co se v pekle dělo

 

HRAJEME SI S ŘEČÍ A ZVUKY

Ø Povídáme si pohádku dávejte pozor, kdy uslyšíte slovo čert, čertice, čertík, čertisko udělejte bl-l, bl-l. Nejprve si to zkusíme: anděl, Mikuláš, děti, čert, čertík, brambory, Vánoce, čertice…..

Tady je –Čertí pohádečka: Byl jednou jeden malý čertík. Nejraději ze všeho si hrál v pekle s dřevěnými polínky. Maminka čertice ho každou chvíli volala. „Berťo, Bertíku, čertíku můj malý, kde jsi?“ Ale malý Bertík ji neslyšel, jak byl zabraný do stavby hradu nebo mostu. To víte, takový čertík, když se do něčeho pustí, nevidí, neslyší, jako vy děti. „Bertíku! Čertíku!“ Kam zase ten náš kluk zmizel, zlobila se čertice, protože potřebovala, aby jí přinesl ze sklepa uhlí pro zlobivé děti. Zítra je Mikuláše, čerti ho budou potřebovat hodně. Když přišel táta k obědu, ještě tu kluk nebyl. Čertisko jedno malé, kde se schovává? Tak ho šli hledat spolu-máma čertice a táta čert. Našli ho, jak dává poslední polínko jako střechu. „Pěkný hrad“, pochválil táta čert. „Ty jsi náš stavitel“, pohladila ho maminka. „Jsem stavitel, ale taky čertík, zítra půjdu s vámi strašit zlobivé děti. „Povídal Bertík, malý čertík.

Ø Čertí dialog –Děti zkouší mluvit ve dvojici čertí řečí „bl-l, bl-l“.

Ø Antonyma-slova opačného významu: Mikuláš je hodný, čert je zlý. Anděl je čistý, čert je špinavý. Mikuláš je usměvavý, čert je usměvavý, čert je zamračený. Koník je velký, myška je malá. Kluk je malý, táta je velký. Ve dne je světlo, v noci je ….Bonbon je sladký, citron je …

 

 
Učíme se -listopad

Integrovaný blok: Co mé oči vidí. Listopad 2020

Téma: „Jak pouštěli draka“

Práce s metodickým materiálem: Práce s metodickým materiálem: ISBN 978-80-262-0185-4 Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková „Do školky za zvířátky“ str. 51 -61

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Jak pouštěli draka

Děti se budou učit vyznat se v emocích svých a lidí okolo sebe .V příběhu „Jak pouštěli draka“ potkáme strach, smutek, radost i zlost, základní lidské vlastnosti, které by dítě předškolního věku mělo umět rozpoznat. Příběh a následné činnosti dětem pomohou učit se tyto emoce rozlišovat.

Děti se pomocí zápletky v textu dozví, jak nebezpečné mohou být pro děti zápalky či zapalovač děti se domluví, že pokud s nimi budeme někdy manipulovat, tak pouze pod dozorem rodičů, ale nikdy ne sami.

Důležitým ponaučením vyplývajícím z příběhu je, že prát a strkat se kvůli hračce nevede k cíli a může se stát, že hračku zničíme nebo nám uletí jako drak. Společně se budeme učit přijít na to , že místo hádek a rvaček je lepší se domlouvat a dohodnout řešení , které bude přijatelné pro obě strany.

Děti si pomocí pohybových a didaktických her, pracovních listů rozšíří slovní zásobu o některá homonyma a procvičí si číselnou řadu.

ZAHRAJEME SI HRY

Ø Na sochy učitelka (později i starší dítě) je sochař a děti představují hlínu. Sochař říká Míchám hlínu, míchám hlínu, vymíchám nějakou veselou (smutnou, vzteklou, vystrašenou) sochu.“ Sochař zastaví kouzelným slovíčkem „Štronzo“ a pak se může ptát co se stalo, že je tak veselá, smutná…

Ø Na smutného draka - jedno dítě je smutný drak a ostatní se jej pokoušejí nějak rozveselit. Komu se to podaří stává se smutným drakem

Ø Na babu vzteklandu – baba honí děti a koho se dotkne , ten se začne vztekat ( může dupat, křičet, lehnout si na zem…jen nesmí nikomu ubližovat) Zachránit jej může kamarád – pohlazením , obejmutím

Ø Pohybová hra „ Okamžiky štěstí“ děti chodí v rytmu bubínku, když bubnování přestane , děti si představí situaci, při které měly radost, a chovají se radostně – skáčou, objímají se , jásají….- jak to kdo cítí, z počátku projevy radosti děti zkouší vyjádřit společně s učitelkou.

Ø Chechtací relaxace v lehu na zádech třeseme rukama, nohama a smějeme se při tom

Ø Provázek přátelství – telátko s kozlíkem se o povázek draka poprali a naštěstí to napravili. Uměli bychom si provázek půjčit? Jsme tady kamarádi. Víte jak se mimo jiné pozná kamarád – že ti kamarád něco půjčí nebo dá a ještě se na něj usměje a něco pěkného mu řekne. Můžeme si to vyzkoušet. „ Posílám provázek Aničce, protože se mi líbí jakou má dnes ve vlasech sponku“ Děti vzájemně posílají provázek , až vytvoří pavučinu.

POHYBUJEME SE

Ø Cvičíme s malými papírovými dráčky –děti cvičí dle pokynů učitelky – proběhneme se dráčky , dráčky mají navlečené na ukazováčku, položíme dráčky na zem, chodíme mezi nimi, vybereme jeden z nich a chodíme po špičkách, pak jej probudíme chůzí jako medvěd a proletíme se třídou, na místě pak s dráčkem lítáme nad hlavou, v předklonu při zemi, do kruhu, do osmičky, v sedu roznožmo od nohy k noze; vzpažíme a pošimrá nás co nejdál na zádech, pak na chodidlech, pohoupeme jej na nohou, v lehu na zádech s nohama pokrčenýma zvedneme pánev a vytvoříme „jeskyni“, ve které se dráček proletí.. s dráčkem mezi koleny uděláme kolíbku a uspíme ho.

Ø Běháme – létáme jako dráček, můžeme to zkusit jako vesel, smutný, vzteklý drak

Ø Dračí honička – drak Mrak pochytá děti pro své dráčky, když pro ně jde, děti mu utečou

Ø Běh s dráčky ( papírovými stuhami) , pod překážkou (tunelem) , domluvenou trasou

Ø Točíme se …Podle říkanky Fí, fí…víříme jako listí, točíme se v kruhu, popř. každý sám v prostoru, měníme tempo

TVOŘÍME

Ø Vytvoříme si společně draka bude zdobit naši třídu, nebo bude létat – uvidíme

Ø Kreslíme draky s různými výrazy tváře – doplníme o komentáře dětí, proč se tak tváří tvůj drak, co se mu stalo

ZPÍVÁME A MUZICÍRUJEME

Ø Naučíme se písničku – Když máš radost a víš o tom , zatleskej – písničku můžeme obměňovat Když jsi smutný a víš o tom, tak pojď k nám. Když jsi smutný a víš o tom, řekni nám to aspoň potom. Když jsi smutný a víš o tom, tak pojď k nám. Nebo Když se bojíš a víš o tom, řekni proč…nebo když jsi vzteklý a víš o tom , dupni si

Ø Veselou písničku doprovodíme hrou na tělo spojíme dva až tři druhy pohybu (tlesk, plesk, dup)

Ø Rozlišujeme smutnou a veselou melodii – na melodii smutnou může létat smutný dráček , na veselou veselý dráček

Ø Zvolíme si nástroj a hrajeme , jak letí smutný a vzteklý drak – zvonkohra, bubínek…draky můžeme napodobit pohybem

HRAJEME SI S ŘEČÍ A ZVUKY

Ø Jaký je drak – hledáme rozdíly a podobnosti mezi podobnými draky na obrázku a užíváme při tom různá přídavná jména ( kudrnatý, zubatý, vlasatý, zamračený, smutný, veselý, strašidelný)

Ø Co znamená když Brok řekl „ máme dětí, jako smetí“ Kolik dětí máme my?

Ø Foukáme –různě silně do stuh – dráčků ( na slabiky fí, fů, fé)

OBRÁZKOVÝ ÚKOL K PŘÍBĚHU: Jak pouštěli draka

Homonymové pexeso

Najdeš mezi obrázky něco od počítače? A kluka, který něco popletl a tváří se jako trumbera či truhlík? A co punčocháče, na kterých je rozpárané oko? Děti dávají nastříhané kartičky do dvojic ty, které mají stejné názvy ) dvojice koruna, truhlík, zámek, ucho, ručičky, kolo, oko, myš, pila, drak, taška, vlna)

 
Učíme se -říjen

Integrovaný blok: Co mé oči vidí. Říjen 2020

Téma: Do školky na dvorku přišel podzim

Práce s metodickým materiálem: Práce s metodickým materiálem: ISBN 978-80-262-0185-4 Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková „Do školky za zvířátky“ str. 41 -51

ZAHRAJEME SI HRY

Ø Co musí udělat podzim ? ( narativní pantomima) – klobouk ozdobený podzimními plody , listy – učitelka – Já jsem podzim , mám moc práce tak budete moji pomocníci – skřítci, kteří se semnou pustí do práce- - sklidíme jabloň s červenými jablíčky, nahoře na větvích, dole pod stromem , dáme je do prázdného košíku, košík je plný… předám klobouk, budu skřítkem pomocníčkem (upevňujeme znalosti o podzimu, rozvíjíme nápaditost a tvořivost, verbální i neverbální vyjadřování)

Ø Kuchta Buchta hrajeme si s obrázky zeleniny – děti mají obrázky na krku jako medaile, chytneme se za ruce, uděláme veliký hrnec , vaříme polévku. Učitelka – kuchta Buchta – mění přídavná jména, jsem šikovná, veselá, ospalá dala jsem do polévky mrkev- děti s obrázkem mrkve jdou do kruhu- ostatní polévku zamíchají točí se v kruhu, mohou mrkev očistit, nakrájet… děti vyjadřují pohybem skáčou, natřásají se…Kuchta přidává další zeleninu…., hrnec je plný musíme míchat pomalu…Kuchta ukončí hru tak, že přidá do polévky to co tam nepatří- židli…hra končí, děti honí kuchtu, kdo Kuchtu chytí může dělat pomocnou Kuchtičku Buchtičku. ( Rozvíjíme pozornost, rychlou reakci na sluchový podnět, znalosti, ohleduplnost, tvořivost)

Ø Hra „Kompot“- co nejraději mám do kompotu dám – děti běhají s obrázky k obručím – sklenice- hrušky….

Ø Oblíbené roční období – děti pracují s obrázky v herně, jmenují roční období, které mají rády, vybírají si obrázek a přiřazují správně symboly k ročním obdobím v obručích na koberci

Ø Byla jedna babka –pohybové ztvárnění říkadla

Byla jedna babka (napodobíme vázání šátku)

prodávala jablka (znázorníme spojení ukazováků a palců jablíčko)

za děravý groš (znázorníme spojením ukazováku a palce jedné ruky)

prodala jich koš (předpažením a spojením obou rukou znázorníme koš)

Děti zkouší vytleskat slova babka, jablka, koš, groš a hledají zdrobněliny a učí se je vytleskat a poznat rozdíl babička, jablíčka, grošíček, košíček

( rozvíjíme jazykový cit, tvorbu zdrobnělin, fonematický sluch)

POHYBUJEME SE

Ø Cvičíme podle příběhu (podporujeme zdraví, pohybové dovednosti)

– běháme jako podzimní vítr „vznášíme se „ prostorem lehce jako listí;

- krademe se – neslyšně po špičkách jako podzim; houpeme se jako kůzlata na houpačce (kolíbka); děláme kočičí hřbet; válíme sudy jako kutálející zelí nebo jablíčko; stojíme pevně jako strom, který drží kořeny, vítr pohybuje s naším kmenem a větvemi, ale my se udržíme; natahujeme se na špičky a trháme ovoce na stromě střídavě pravou a levou rukou, oběma rukama

Ø Lezení s předmětem na zádech – lezeme po čtyřech, nosíme si jako ježci zásoby na zimu – spolupráce dvě děti nosí do domečku zásoby jeden leze, druhý nakládá zásoby na záda.

Ø Líbí se vám masírování? Že nevíte co to je? sami si děti masírují plosky nohou, dlaně kaštánky, míčky…kamaráda můžeme masírovat na zádech

Ø Kutálení s jablíčkem v kruhu – pošlu jablíčko kamarádovi, ten zase jinému.

Podporujeme kamarádské vztahy , koordinaci zraku a pohybu

TVOŘÍME

Ø Modelujeme ovoce –„ kuli, kuli, kuličko , bude z tebe jablíčko“

Ø Malujeme podzimní paletu – na čtvrtku nakreslíme obrys malířské palety, kterou vymalujeme . Vybíráme barvy, které podzim nejvíce používá; nejdřív se podíváme venku kolem sebe . Vzor – nalepené listy na paletě, listy které si přineseme z venku. (Rozvíjíme vnímání krásy, odstínů barev, experimentování s barvami)

Ø Řetěz nebo věnec z usušených listů. Na silnější drát navlékáme listy, vytvarujeme a pověsíme.

Ø Tiskátka zvířátek – tiskátka vytvoříme z brambor, použijeme vykrajována na perníčky

Ø Prstové cvičení – spojením bříška ukazováku a palce vytvoříme oběma rukama „švestky“ , dotekem ukazováků a palců obou rukou „jablko“, podle dovedností dětí můžeme přidat „hrušku“ protažením ukazováků, děti pak reagujíc slovo učitelky „symbolem“ z prstů a naopak. ( Zdokonalujeme jemnou motoriku, dovednost utvořit „špetku“ z palce a ukazováku jedné ruky. )

Ø Grafický list – kreslíme švestku (levotočivý ovál) , menší děti brambory

ZPÍVÁME A MUZICÍRUJEME

Ø Zazpíváme si písničku Pod naším okýnkem.

Ø Z kruhu se při začátku zpěvu rozejdeme , zpíváme při chůzi v prostoru, na konec písničky ( sloky) se zase sejdeme v kruhu

HRAJEME SI S ŘEČÍ A ZVUKY

Ø Hrajeme na ozvěnu - vymýšlíme a opakujeme všechno, co má podzim rád, nejprve dvouslabičná slova, pak víceslabičná – stromy, barvy, listy, hrušky, houby…jablka, ovoce, jeřabiny, muchomůrky…; s velkými dětmi můžeme zkusit pravidelný rytmus, který vyjádříme hrou na tělo, a děti v něm opakují bez přerušování , co učitelka říká

Ø Na velké a malé – učitelka říká velké věci, děti doplní zdrobnělinu viz pracovní list. Aktivitu doplníme znázorněním velikostí rukama či střídáním stoje či dřepu

Trénujeme pohyblivost mluvidel

Ø Tvarujeme ústa na švestku, otevřeme ústa , jako když si chceme kousnout jablka, se zavřenými ústy si „pochutnáváme na jablíčku“

Ø Vyčistíme si jazýčkem zuby nahoře vpředu i vzadu, nahoře i dole.

Ø Nafoukneme tváře a máme je jako kulaté zralé jablíčko, pak je splaskneme a vtáhneme tváře dovnitř – seschlé jablíčko

Ø Jako králíček zvedáme jen horní ret

Ø Hrotem jazyka olizujeme med na horním rtu, na kořenech horních řezáků(mlsáme)

Ø Rychle vyplazujeme jazyk a cestou zpět se dotýkáme hrotem horního rtu(kočička pije mléko)

Ø Olizování rtů kruhovitě oběma směry, nejprve dolní půlkruh od koutku ke koutku, pak horní , pak celý kruh (kočička se olizuje

Ø Foukáme jako vítr do listí

POVÍDÁME SI

Ø Jakou švestku měl pes Brok v boudě? Jaká ještě může švestka být? Jaké může být jablíčko? Červené, žluté, zelené, zralé, nezralé, omyté, špinavé, sladké, kyselé, červivé, shnilé, plesnivé. ( Pomáháme otázkami k co největší produkci přídavných jmen- když je v něm je červ, tak je….když spadne do bláta, tak je…když ho umyjeme, tak je….když ho oloupeme …když ho nastrouháme…, (rozvíjíme slovní zásobu přídavných jmen a nápaditost)

Ø Co roste na zahradě nahoře na stromech, co dole na záhonku, co na keřích?

Ø Poznáš hmatem, jaké ovoce je na košíku pod šátkem?

Ø Poznej ovoce podle vůně, chuti – se zavřenýma očima děti poznávají, co to je. A aby si smysly skutečně užily, můžeme společně uvařit opravdový kompot, zeleninovou polévku, upéct jablečný koláč.

OBRÁZKOVÝ ÚKOL K PŘÍBĚHU: Do školky přišel podzim

Roční doby

Obrázky lze rozstříhat, hrát s nimi hry a klást otázky, např.: Seřaď roční doby, jak jdou za sebou. Kdo z dětí maminky Země je nejmladší a kdo nejstarší? Jaké barvy bys vybral pro vybarvení obrázku podzimu? Jaké pro zimu, jaro, léto? Kdybys byl malíř, co bys ještě nakreslila obrázek podzimu?

 
Učíme se-září, říjen

Integrovaný blok: Co mé oči vidí. Září-říjen 2020

Téma: Učitelky na poli nerostou

Práce s metodickým materiálem: Práce s metodickým materiálem: ISBN 978-80-262-0185-4 Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková „Do školky za zvířátky“ str. 30 - 40

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Učitelky na poli nerostou

Tento příběh nás bude provázet po celý školní rok. Základním záměrem tohoto celku je motivovat děti žít v mateřské škole tak, aby všichni byli spokojeni a bylo nám spolu dobře. V první fázi si společně vytvoříme pravidla společného soužití, časem budeme pravidla doplňovat a přidávat , jak to budou vyžadovat konkrétní situace v naší třídě. Spolu s pravidly si budeme vyvozovat základní návyky slušného chování jako je umět o něco požádat, poděkovat atd. Budeme se učit, jak se zachází s jednotlivými hračkami a jak je důležité umět se bezpečně chovat v mateřské škole a při pobytu venku.

ZAHRAJEME SI HRY

Ø Jak můžeme vyzrát na zlobení musíme se naučit zlobení zastavit , k tomu je nutné sebeovládání , k tomu nám pomohou hry – Brok není doma a „Štronzo“

Ø Vaříme lektvar ( dáme do něj samé hodné a hezké věci – pohlazení od maminky, úsměv, pochvalu, sluneční paprsek, radost kamarádů, vymýšlí děti paní učitelka ukládá nápady do sklenice na lístečky, spolu s voňavými kvítky, bylinkami…. , děti když potřebují jdou si přičichnout. Pozor děti musí vědět co zlobení je, je potřeba nesprávné chování pojmenovat např. jééé tady slyším nějaká ošklivá slovíčka…

Ø Děláme kruh v kruhu si povídáme, stačí, že se v kruhu sejdeme , chytneme se za ruce, poznáváme nové kamarády, děti zde zažívají pocit, že v kruhu jsme si všichni rovni, všichni jsme tu kamarádi

Ø Poznáváme kamarády – v kruhu si můžeme povídat o tom , co kdo rád jí, na co si kdo rád hraje , co se komu líbí, co kdo nemá rád, na co se kdo nejvíc těší

Ø Hledám kluka/ holčičku – podle popisu jak vypadají, co mají na sobě, nebo umí krásně zpívat a kamarádí s Majdou….

POHYBUJEME SE

Ø Hra na Kočku a na myš

Ø Hra na kolotoč

Ø Splníme za sebou 3-4 pokyny s využitím prostorových pojmů (zvířecí školka) – přejdi po lavičce, podlez pod provazem, vylez na švédskou bednu a přiběhni ke mně. ( Rozvíjíme zapamatování postupnosti a prostorovou orientaci)

TVOŘÍME

Ø Kreslíme klubíčka pro koťata ( grafomotorické cvičení), vytváříme ohrádky a domečky pro zvířátka a také koláž z vystříhaných a vybarvených zvířátek.

Ø Tvoříme stopy v písku ( kdyby Pepíček utekl, mohli bychom ho poznat podle stop.)

Ø Modelujeme přímky a křivky z tenkého válečku modelíny (jak se zvířátka učila kruh) – učitelka vytváří nejprve různé křivky , nakonec ovál, kruh, děti napodobují vzor, pak můžeme vymodelovat větší a menší kouličku jako symbol kočky a myši, pohrajeme si s nimi , z tenkého válečku děti mohou vytvářet libovolný plošný obrázek podle vlastních nápadů.

ZPÍVÁME A MUZICÍRUJEME

Ø Šla Nanynka do zelí – povídáme si o zlobení…děti poslouchají melodii jak jde Nanynka do zelí, jak Pepíček rozšlapuje košíček. Děti se učí pomocí bubínku samy vyjádřit situaci – jak Pepíček utíká, jak jde zahradník pro zelí, jak utíkají zajíci… nebo mohou ostatním zahrát hádanku pomocí melodie.

Ø Dupeme s pomocí slov v různém rytmu jako ozvěna ( dupy, dupy – dup, dup- dupy, dupy, dup-dupy,dupy,dup,dup,dupy),později mohou vymýšlet rytmické úryvky i děti

Ø Opakovat jedno slovní spojení a měnit melodii ( „dupity dupity dup“ popř. starší děti „jíme hodně zeleniny, protože má vitamíny). Rozvíjíme rytmické cítění, fantazii, sluchové vnímání a imitační schopnosti.

HRAJEME SI S ŘEČÍ A ZVUKY

Ø Co neřekne Broskvička správně? Rozvíjíme sluchové rozlišování hlásek – fonematický sluch, zpočátku samotné hlásky, později slova s R na začátku, pro vyspělejší děti na konci popř. uprostřed slova

Ø M, P, D, R, L, R….lak, rak, ryba, lenoch, ráno, zámek, lano, Jana, Líba….Děti mohou reagovat i pohybem např. obíhat určité místo….

Ø Poznat sluchem ozývání např. koťátka uprostřed kruhu

OBRÁZKOVÝ ÚKOL K PŘÍBĚHU Učitelky na poli nerostou

Na kočku a na myš jinak

Uchopit správně tužku a říkáme říkanku Myšičko, myš….tužka- myška „ běhá“ proti směru hodinových ručiček kolem většího středového kruhu, ve kterém je kočka. Na slovo „sníš“ musí rychle zaběhnout do jedné z myších děr, které jsou okolo, aby ji kočka nechytila. Do každé z děr se může schovat jen jednou.

 
Učíme se -září

Integrovaný blok: Co mé oči vidí Září 2020

Téma: Mateřská škola je pro všechny

Práce s metodickým materiálem : ISBN 978-80-262-0185-4 Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková „ Do školky za zvířátky “ str. 15 – 30

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: „ Mateřská škola je pro všechny “

Společné přátelské soužití nejrůznějších zvířátek bez hádek a konfliktů je vzorem pro nás lidi. Také my ve školce chceme žít stejně. Z příběhu se děti dovědí k čemu vlastně mateřská škola slouží, že je to místo, kde se budeme učit být spolu tak, abychom si neubližovali a bylo nám tam všem dobře. Děti se budou učit bezpečně si hrát a pohybovat se v novém prostoru. Společně se domluvíme, která místa jsou nebezpečná a jak se máme správně chovat např. (rozlitá voda v umývárně, otevřené okno). Děti společně prozkoumají terén zahrady . S dětmi máme jeden důležitý úkol stanovit si základní bezpečnostní pravidla a pomoci novým dětem při adaptaci. Odloučení od rodičů mohou ulehčit legrační obrázky zvířátek s kterými si budeme povídat. Pozornost budeme soustředit na individuální práci s dětmi, které do mateřské škole právě nastupují. Děti budou mít možnost při volné hře dostatečně prozkoumat prostředí mateřské školy, co může v mateřské škole dělat, s čím si může hrát. Pro děti, které již do mateřské školy chodily budou připraveny aktivity, které směřují ke vzdělávacím záměrům: seznámení s pravidly bezpečného pobytu v mateřské škole, podporování identity dětí ( znalost jmen, kdo co dovede atd.), děti upozorníme na to, že všichni jsme si rovni bez ohledu na věk, velikost či barvu pleti, všichni máme stejná práva, dodržujeme stejná pravidla a všichni jsme něčím důležití. Chceme vytvořit příznivé podmínky pro adaptaci dětí v mateřské škole a nabídnout jim přiměřené podněty vycházející z jejich zájmů a potřeb.

ZAHRAJEME SI HRY

Ø Já jsem pejsek a umím tohle (Já jsem kočka …. dítě si vybere některé ze zvířátek na obrázku a předvádí činnost, ostatní děti předváděnou činnost pojmenují a opakují)

Ø Já jsem Honzík a umím tohle ( obdoba dítě hraje samo za sebe – Já jsem Honzík a umím skákat, děti opakují – Ty jsi Honzík a umíš skákat)

Ø Jak se jmenuješ, my se na to ptáme? ( učitelka nebo děti se ptají otázkou, zpěvem, dítě odpovídá Já jsem ….) My ti zatleskáme . Pokud dítě neřekne své jméno, může je říci učitelka, nebo děti a zase zatleskáme.

POHYBUJEME SE

Ø Běháme lehce jako kuřátko, rychle jako Brok, poskočným krokem jako koník, zaskáčeme si jako kůzlátka, přeskakujeme Brokovu boudu, lezeme jako kočička, prolézáme plotem , pozor neuvízni….

Ø Splníme za sebou 3-4 pokyny s využitím prostorových pojmů (zvířecí školka) – přejdi po lavičce, podlez pod provazem, vylez na švédskou bednu a přiběhni ke mně. ( Rozvíjíme zapamatování postupnosti a prostorovou orientaci)

TVOŘÍME

Ø Kreslíme, modelujeme zvířátka

Ø Připravíme jídlo pro zvířátka – stříháním, lepením

Ø Pracujeme s temperou - malování trávníku, plochu rybníka pro zvířátka, děti se učí praktickým dovednostem a výtvarnému vyjadřování

ZPÍVÁME A MUZICÍRUJEME

Ø Vzpomínáme , jaké známe říkanky, básničky, písničky. Najdeme o každém zvířátku alespoň jednu?

Ø Práce s písní Skákal pes – hádáme podle melodie, podle nápěvu lalala, podle slov….hop a hoooop výrazně odlišit velké a malé skoky. „Skáčeme rukama“ – ruce dole – nízké tleskání obou rukou na každou dobu vyjádříme metrum ( skákal pes, přes o-ves….. ), při velké skoku jdou ruce nahoru do vzpažení , pleskáme na druhou dobu taktu ( Skákal pes, přes oves …).

Ø Zazpíváme si známou písničku řečí zvířátek mňau, mé, bé, ui…

Ø Doprovodíme i další písničky hrou na tělo. Jak můžeme na svém těle dělat zvuk? Rukama, nohama… Vyzkoušíme jak odlišně zní tleskání, pleskání na různých místech těla, nebo různé podupy. Rozdíl je také v tom, když to dělá jeden nebo celá skupina.

HRAJEME SI S ŘEČÍ A ZVUKY

Ø Napodobujeme zvuky zvířat – malé štěňátko se ozývá jinak než Brok. Když se koza zlobí na kůzlátka , je to jiné mečení , než když je volá k obědu…rozvíjíme i tvořivost dětí

Ø Poznáváme zvířátka podle zvuku – večer si zvířátka zalezou do pelíšku, poznáš kdo se z pelíšku ozývá- obrázky zvířat zakryjeme tmavou látkou

Ø Na zvířátka si zahrajeme i jinak a procvičovat pohyblivost mluvidel: Napodobujeme řeč zvířátek, jako artikulační cvičení – v různém tempu, hlasitě až neslyšně. Se staršími dětmi - přežvykujeme jako kravička, frkáme jako koník (vibrace rtů) , lížeme mlíčko jako koťátka( rychlé vyplazování jazyka a cestou zpět se dotýkáme hrotem horního rtu), mlaskáme jako kůzlata

OBRÁZKOVÝ ÚKOL K PŘÍBĚHU - Mateřská škola je pro všechny:

Kde kdo bydlí ?

· Najdete na obrázku všechna zvířátka? Musíte se dobře dívat, protože mláďátka jsou na malém dvorečku všechny pohromadě. Kde jsou jehňata? Kde je kůzle, kde je telátko? A co ostatní? (Děti prokážou znalost pojmů, rozvíjí si zrakové vnímání)

· Večer rodiče volají své děti domů, poznáš, kde které zvířátko bydlí? Ukaž, kde je kurník, holubník, králíkárna, stáj pro koně, chlívek pro prasata, ovce, kozy

· Nakresli cestu všech mláďátek domů: Dávej dobrý pozor , kudy kdo půjde. (Rozvíjíme prostorové představy, orientaci na ploše, porozumění prostorovým pojmům a jejich užívání, chápání postupnosti. Pouze pro starší děti)

· Kdo měl nejkratší cestu

· Mamince doma popiš podle obrázku , kudy šla zvířátka domů.

 
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 1 z 2