Třídy Svatopluka Čecha

Sluníčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Červenková Olga a Bc. Fajkošová Květuše
  • Do tělocvičny chodíme ve čtvrtek a v úterý máme zamluvenou saunu


DEN RODINY

 
Květen 2022

Integrovaný blok: Co mé uši slyší

Téma: Jak Ferda zabránil válce

Práce s metodickým materiálem: Práce s metodickým materiálem: ISBN 978-80-262-0185-4 Eva Svobodová, Alena Váchová, Miluše Vítečková „Do školky za zvířátky“ str. 121-131

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu:

Jak Ferda zabránil válce

Dnešní děti (i my dospělí) slyší dnes slovo válka častěji, než bychom chtěli. Pojem válka děti znají jako zábavu z počítačových her či filmů, kluci mezi sebou rádi bojují, ale většinou si neuvědomují, jaké následky by mohla přinést. I když v našem příběhu k válce nedojde, můžeme si představit, jak by taková válka mohla dopadnout a jaké by mohla mít na dvorku následky.

Dalším tématem v příběhu, které se nám nabízí k prozkoumání, je téma multikulturní, téma odlišnosti. Povedeme děti k pochopení, že všechna zvířata (lidé a děti také) mají stejnou hodnotu, na jejich vzhledu nezáleží, všichni spolu mohou spokojeně žít.

Příběh je i o mateřské lásce a péči a může pomoci dětem pochopit funkci rodiny a jejich členů.

 
Březen, Duben 2022

Integrovaný blok: Co mé uši slyší

Téma: Jak pomohli slepici

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Jak pomohli slepici

Příběh o tom „jak všechna zvířátka pomohla slepici“, nám nabídne možnost vysvětlit dětem v srozumitelné míře smysl velikonočních svátků a připomenout si některé velikonoční obyčeje a rituály.

Empatie zvířátek vůči tetě slepici nám může být vzorem k soucítění a pomoci druhým lidem, kamarádům i dospělým.

Dále si děti procvičí matematické představy a řazení prvků v souboru.

Společně nazdobíme vajíčka a vytvoříme velikonoční dekorace, dětem poskytneme při tvoření co největší prostor pro vlastní fantazii.