Třídy Svatopluka Čecha

Srdíčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Martina Šigutová a Bc. Lenka Václavíková
  • Ve třídě je také školní asistentka: Mgr. Alice Dužíková-Kramářová
  • V letošním školním roce chodíme do tělocvičny v úterý a saunujeme se od poloviny září ve středu


Na svatého Martina, bývá bílá peřina 9.-13.11.2020

 

V tomto týdnu se seznámíme se svatomartinskou legendou. Děti budou zjišťovat proč k legendě patří bílý kůň, červený plášť, pečená husa, proč se jméno svatého Martina váže ke sněhovým vločkám a hodování a hlavně, kdo svatý Martin vlastně byl.

V úterý si děti rozvinou své praktické dovednosti a schopnost spolupracovat při přípravě svatomartinských rohlíčků a jiných dobrot. Vyzkouší si práci s kuchyňskou váhou a odměrkou na tekutiny. Upečené dobroty si děti sní ve středu u hodovního stolu.

V rámci tématu si děti zdokonalí práci s lepidlem, vyzkouší si manipulaci s vlnou při tvoření hřívy koně, pokusí se uvázat jednoduchý uzel, svou zručnost rozvinou při skládání papírových proužků a tvoření podkoviček z alobalu. Při grafomotorickém cvičení budou děti pracovat s netradičním materiálem – půleným hrachem.

Děti se v tomto týdnu také naučí písničku o svatém Martinovi, vyzkouší si píseň doprovodit sami hrou na rytmické hudební nástroje.

 

 
VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK 2.-6.11.2020

 

PONDĚLÍ: SEZNÁMIT DĚTI S DUŠIČKAMA

Ranní činnost – diagnostická kresba dětí

Pohybová aktivita – hra: oheň, voda, blesk (správná reakce na slovní pokyn)

Hudební chvilka – píseň „Listopad“

Hlavní činnost – Dnes je svátek všech zesnulých neboli dušičky – co to znamená? Proč chodíme na hřbitov zapalovat svíčky? Citlivý rozhovor s dětmi – využití námětů z knihy „ČINNOSTI KE SVÁTKŮM A TRADICÍM“ – Bc. Zuzana Kupcová a kol. Děti si vyrobí svícen – využití netradiční techniky (lepení hedvábného papíru na sklenici)

Pobyt venku – procházka po spadaném listí, hry v listí – vyhazování do výše, naber co nejvíc do náruče, nahrab nejvyšší hromadu,…

 

ÚTERÝ: TĚLOCVIČNA – HRY S PADÁKEM

Ranní činnost – přiřazování stínů ke správným listům

Tělocvična – po rušné a průpravné části využijeme padák a zahrajeme si hry z knihy „HRAJEME SI S PADÁKEM“ – Eva Hurdová

Pobyt venku – s dětmi se naučíme skákat panáka

 

 
PODZIMNÍČEK 19.-23.10.

 

PONDĚLÍ: VŠÍMAT SI ZMĚN V PŘÍRODĚ, POZOROVAT BAREVNOST PODZIMU (pojmenovávat barvy), UČIT SE POJMENOVÁVAT PŘÍRODNINY, KTERÉ NÁM NA PODZIM PŘÍRODA NABÍZÍ

Ranní činnost – skládání rozstříhaných podzimních obrázků v celek, rozhovor nad obrázky

Pohybová aktivita – hra: vánek, vítr, vichr (změna tempa)

Hlavní činnost – Co máme za roční období? Co se děje v tomto ročním období? (rozhovor s dětmi – nezapomenout na odlet ptáků, barevnost listí, shánění potravy a zimního obydlí pro některá zvířata apod. – využít obrázky, příp. koukat z okna)

Proč se listí barví? Proč opadává – rozhovor. My umíme taky čarovat s barvami – ukázka míchání barev, pojmenovávání základních a míchaných barev. Práce s korkem – otiskování na šablonu, děti budou zkoušet barvy míchat

Pobyt venku – sběr přírodnin a pojmenovávání (kaštany, žaludy, bukvice, šípky, listy,…)

 

ÚTERÝ: TĚLOCVIČNA – PROCVIČOVÁNÍ KLENBY NOŽNÍ

Ranní činnost – Kimova hra „Co chybí“, práce s dechem - rozfoukávání tuše (výroba šípkového keře)

Po rušné a průpravné části využijeme přírodnin a děti si zkusí projít se po žaludech, kaštanech, bukvicích, kamenech, suchém listí,….

Pobyt venku – procházka ve spadaném listí (poslouchej, jak šustí)

 

STŘEDA: SEZNÁMIT SE S JEŽKEM, JEHO ŽIVOTEM I TÍM, CO DĚLÁ V ZIMĚ

Ranní činnost – děti se budou pokoušet zapichovat párátka do kaštanů – výroba ježka

Pohybová aktivita – Leze ježek, leze v lese

Hlavní činnost – Které zvířátko se chystá k zimnímu spánku. Poznej ho podle básničky. Naučíme se novou píseň JEŽCI. Děti budou otiskovat listy (vytvářet bodliny) na šablonu ježka.

Pobyt venku – příprava vhodného místa k přezimování ježka

 

ČTVRTEK: PRÁCE S NETRADIČNÍM MATERIÁLEM, ROZVOJ DĚTSKÉ FANTAZIE

Ranní činnost – diagnostická kresba

Pohybová aktivita – hra: Oheň, voda, blesk

Hlavní činnost – Víte kdo je Skřítek Podzimníček? Vyprávění příběhu. Děti si dle své fantazie Skřítka vyrobí – využití jeřabin, šípků, listí,…

 

PÁTEK: PLNĚNÍ ÚKOLŮ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

Ranní činnost – pexeso s podzimními obrázky

Hlavní činnost – na zahradě nám Skřítek Podzimníček zanechal nějaké úkoly. Když je správně všechny splníme, možná se nám ukáže a něco pro nás přichystá.

 

 
JABLÍČKO - 5.-9.10.

V tomto týdnu se děti budou seznamovat s hlavními znaky podzimu – využijeme knihu „PODZIM“ s příběhy o tomto ročním období.

Na vycházkách budou děti sledovat změny v přírodě, barevnost listů, padání kaštanů i změn na trávě.

V tělesné výchově se zaměříme na skok snožný - správný nácvik s pohupováním v kolenou a samotné skoky (přeskakování nízkých překážek, skoky na trampolíně).

Při tématu o jablíčku budou děti rozvíjet početní představivost - počítání do 10, poznávání napsaných číslic, orientace vícexméněxstejně. Dále se budou učit jak roste jabloň, co se všechno stane, než vyroste jablíčko-využijeme knih a pohádek s ilustracemi. Společně si připravíme jablíčka na sušení, vyrobíme si mošt a zkusíme si upéct i štrůdl. Děti se budou učit základy tance mazurka u písně „Měla babka čtyři jabka“

Děti se během týdne budou učit, jak být ohleduplný k přírodě, budou rozvíjet jemnou motoriku při práci s jablíčky, budou se učit samostatnosti při úklidu věcí a taktéž trpělivosti při zadaných úkolech.

Stále povedeme děti k samostatnosti při převlékání a používání lžíce a příboru během oběda.

 
Týden čtení dětem v ČR

Celostátní svátek dětí a literatury, který je letos v termínu 1 .- 7.10.2020. Do jubilejního 10. ročníku těchto týdenních celostátních oslav se zapojila i naše MŠ. V týdnu od 5.10. budou dětem v naší mateřské škole číst maminky, babičky, tatínci i dědečkové. A co budou číst? Inspirovat se mohou zde: https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly

Číst si budeme po svačince od 9:15 do 10:00. Zájemci se mohou hlásit pedagogům na třídách.

Proč číst dětem?

„Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný.“

Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř

 
Více článků...
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 1 z 2