Třídy Svatopluka Čecha

Srdíčko

 

  • Vaše děti v druhém pololetí vzdělávají: Bc. Martina Šigutová a Bc. Květuše Fajkošová
  • V letošním školním roce chodíme do tělocvičny v úterý a saunu máme zamluvenou ve středy


Duben

 

Kde je moje maminka?

Na jaře se v přírodě rodí nejvíc mláďat, a proto se na procházkách chovej opravdu tiše. A když náhodou najdeš v trávě třeba kolouška nebo malého zajíčka, nech ho na místě, nedotýkej se ho a odejdi od něho pryč. Jeho maminka čeká někde opodál a vrátí se k němu.

Pojmenuj maminku a její mláďátko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičíme si pusinku

Kočička je spokojená. Co jsme jí dali? Mlíčko. Kočička má na dvorku spoustu kamarádů. Pojmenuj si obrázky. A opakuj věty, cvičíme si hlásku Č:

Kravička dává mlíčko. Slepička snáší vajíčka. Dědeček má koníčka. Kočička číhá na myšku. Kačena má káčátka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpohybujeme tělíčko

ü Podívej, kdo leze ze vrátek? Kočička.

Kdo to leze ze vrátek (předvádíme lezení jako kočka)

tam a zase nazpátek?

To ta naše kočička

hledá zase klubíčka.


ü Koťátko se protahuje

(klekneme si, opřeme se o dlaně, prohneme a vyhrbíme záda)

 

ü Pozor, ať nezašlápneme malé kačenky!

Káčátka se batolí, (předvádíme chůzi ve dřepu)

vůbec nic je nebolí.

Chodí tam i nazpátek,

ale nesmí ze vrátek.


ü Kohout se naparuje

(Postavíme se, rozpažíme ruce, dlaně otočíme směrem dolů a stoupneme si na špičky. Chvilku vydržíme na špičkách a uvolníme se.)

 

 

 

 

Skládání pejska

 

Zkuste si děti poskládat pejska. Postačí jeden papír a podle obrázku, zkuste pomalu, trpělivě a precizně skládat. Nakonec stačí vzít fix a dokreslit oči a čumáček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díváme se kolem sebe

 

Kam se schoval pejsek? Procvičování předložek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrajeme si s oušky

 

Kdo se ozývá: dospělý napodobuje zvuky domácích zvířat a dítě hádá.

 

 

 

Zrakové vnímání - Prohlédni si obrázek

 

Poznáš, která zvířata se na obrázku ukrývají?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nakonec posíláme odkaz na píseň – Když jsem já sloužil

https://youtu.be/xpi_uepPNww

 

Hezké dny Vám přeji paní učitelky Květa a Martina.

 

 

 

 

 
SVÁTKY JARA

 

HODY, HODY DO PROVODY. DEJTE VEJCE MALOVANÝ…

VESELÉ VELIKONOCE

Konec března a duben jsou časem, který už nám jasně sděluje, že zima předává svou

vládu jaru. Zahrady se plní jarními květinami, začínají se zelenat louky a pole, raší listy,

někde i rozkvetou první stromy. Slavíme svátky jara, které vítají návrat slunce a nový

úrodný rok. Všude se objevuje nový život, nová naděje a poselství lásky. Velikonoce

jsou obdobím pečení mazanců, beránků, jidášů, zdobení vajíček a kraslic, pletení pomlázky

z vrbových proutků.

Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějšími křesťanskými svátky, protože připomínají

zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování.

 

Ilustrovaná a kreslená přání - Milujivelikonoce.cz

 

 

 

Hody, hody, do provody, dejte vajíčka malovaný,

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.


Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,

nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička,

do horního rybníčka a z rybníčka do louže.

Kdo jí odtud pomůže?


 

 

 

DŮLEŽITÉ DNY: SVATÝ TÝDEN – PAŠIJOVÝ TÝDEN

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Vzkříšením.

 

*KVĚTNÁ NEDĚLE – je šestá a zároveň poslední neděle postní doby.

Na Květnou neděli se světí kočičky nebo zelené větvičky z vrby,

aby nás celý rok ochraňovaly před nemocemi a zlými silami.

Na Květnou neděli si má každý obléknout nové šaty,

aby v nich rozkvetl jako příroda na jaře. Zvykem bylo také vymést dům

zelenými ratolestmi, a tím vyhnat z domu veškeré neřesti a nemravnosti.

*MODRÉ PONDĚLÍ – modrá barva znamenala věrnost, stálost, osvěžení a touhu. Modrým

pondělím začal hlavní jarní úklid.

*ŽLUTÉ ÚTERÝ – žlutá barva symbolizovala vznešenost, věčnost a ctnost. V tento den

pokračoval jarní úklid, vymetaly se pavučiny v celém domě.

*ŠKAREDÁ STŘEDA – v tento den se nesměl nikdo mračit, jinak by to znamenalo, že se

bude mračit každou středu po celý rok.  K jídlu se podávalo

„škaredé jídlo“ – často to byl bramborák, který se natrhal na kusy,

aby nevypadal dobře, i když dobře chutnal.

*ZELENÝ ČTVRTEK – v tento den se jedlo hodně zelené stravy, zelí, špenát, kapusta,

kopřivy, hrách nebo byliny na pročištění těla. Chodilo se také

s řehtačkami po chalupách, čímž se vynášelo zlo.

*VELKÝ PÁTEK – v tento den se lidé chránili před nemocemi a to tím, že se koupali

v potoce. V tento den se nesmělo prát prádlo a nesmělo se nic půjčovat,

aby rodina netrpěla nouzí.

*BÍLÁ SOBOTA – na Bílou sobotu nesměl být v chalupě žádný oheň. Bílá sobota je také

posledním dnem dlouhého půstu, který začíná hned po Masopustu.

*VELIKONOČNÍ NEDĚLE – slaví se Velikonoce, pečou se mazance, beránek, malují se

vajíčka, vyrábí se pomlázka.

*VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – koledování s pomlázkou.

 

Přejeme Vám slunečné, provoněné a veselé Velikonoce

Martina a Květa

 

 
Inspirace na měsíc březen

 

O BLEDULCE A SNĚŽENCE

Už brzy přijde jaro. První kytičky nesměle vykukují ze studené země a zdraví se se zimními spáči. Ti se po měsících odpočinku škrábou z vyhřátých pelíšků a nedůvěřivě mžourají do slunce. Sluníčko zahřívá ze všech sil půdu, aby rostlinky mohly růst a zvířátka měla dost potravy.

V jednu chvíli zaslechlo slunce dva tenké rozhněvané hlásky. Zvědavě si posvítilo na místo, odkud se handrkování ozývalo. Nevidělo nic jiného než dvě bílé něžné květinky- sněženku a bleduli. Že by se takhle hádaly ty dvě malé kytičky?

Už je to tak…

„Já jsem krásnější než ty! Moje květy jsou běloučké jako čerstvě napadaný sníh, proto mi taky říkají sněženka!“

„Ne ne. Já jsem hezčí! Můj květ se podobá malému zvonečku, heč!“ Bledule si nenechavá nic líbit.

Po chvíli hádka ustála, ale na druhý den začalo všechno nanovo. Sotva sluníčko vstalo, už muselo poslouchat překřikování. V jednu chvílí ztratilo trpělivost a zavolalo na kytičky: „Hej, vy dvě, přestaňte konečně! Každá květina na Zemi je dokonalá, každá tu má své místo! Chcete se o tom přesvědčit? Květiny přikývly svými bílými hlavičkami. Sluníčko je jemně vyzdvihlo svými paprsky do nebeské výše a postupně jim ukázalo, kolik překrásných květin na celém světě roste. Růže, tulipány, orchideje, lekníny, tropické květy velké jako talíře…

Sněženka a bledulka se rázem zastyděly. Když uviděly všechnu tu krásu, došlo jim, že jejich hádka byla úplně zbytečná. Od té doby si jen užívaly jarního sluníčka a pohody…

 

 

Tato úvodní pohádka je inspiraci k procházce do přírody. Vyrazte s dětmi na procházku a zahrajte si na detektivy. Zkuste najít první kytičky a pojmenovat si je.


Můžete si udělat menší pokus.

Pozorujte, jak klíčí semínka. Budete potřebovat: Vata, fazole, čočka, miska s vodu.

 

Zkuste si zahrát s dětmi na OZVĚNU

Děti opakují vždy poslední slovo jako ozvěna.

SLUNÍČKO HŘEJ

Na jaře sluníčko hřej – hřej,

ať je nám po zimě hej – hej,

paní Zima byla hezká – hezká,

to už je pryč, a tak dneska – dneska,

teplo nám, prosím tě, dej – dej.

 

Děti moc rády cvičí, pokud budete mít čas a chuť, zacvičte si spolu.

BERUŠKA SE PROTAHUJE říkadlo a pohybová improvizace

Beruška se protahuje, protažení rukou

nožičky jí nestudí, potřepeme nohy

po broučkovi pokukuje, jednu ruku kolmo k čelu – rozhlížení

jestli už se probudil. druhou ruku kolmo k čelu – rozhlížení

Kdo dá ouško k trávě, jedno ucho k podložce

uslyší tam právě, narovnáme se

dobré ráno, dobrý den, zamávat jednou i druhou rukou

všem už skončil zimní sen, pomalu vstát

zas můžeme ven! poskoky na místě

 

Hudební a sní spojená pohybová činnost

Děti rády písničky doprovázejí pohybem a písnička Šel zahradník  do zahrady je k tomu vhodná. K pohybům pomáhají slova, ale můžete si vymyslet svá. (šel zahradník…pochodujeme, vykopal tam….ukazujeme kopání, velkou….oblouk rukama naznačí jako velkou, nebyla to….otáčíme hlavou atd.)

https://www.youtube.com/watch?v=KHrlk7mNZGc

 

Jestli si najdete chvilku zkuste s dětmi něco vytvořit, tady něco pro inspiraci.