Třídy Svatopluka Čecha

Jablíčko
  • Vaše děti vzdělávají: Mgr. Lenka Pesničáková a Bc. Ivana Zavadilová, DiS.
  • školní asistentka: Čapková Andrea
  • Metoda dobrého startu probíhá v průběhu celého týdne
  • Saunu máme zamluvenou ve čtvrtek
  • Do tělocvičny chodíme ve středy (v první polovině roku máme ve středy bazén)


O VELIKÉ ŘEPĚ

 

Pohádka

- porozumět slyšenému textu

- dramatizace

- které postavy v pohádce hrály?

- která postava za kým stála?

-vysvětlení, že každý má svou úlohu a je potřebný

- PROČ DĚDEČEK NEMOHL ŘEPU VYTÁHNOUT SÁM?
- CO BY SE STÁLO, KDY BY DĚDEČKOVI NIKDO NEPOMOHL?
- CO MŮŽEME UDĚLAT, KDYŽ NÁM NĚCO NEJDE?
- CO UDĚLÁME, KDYŽ NÁM NĚKDO POMŮŽE?
- JAK MŮŽEME POMOCI KAMARÁDOVI VE TŘÍDĚ, V RODINĚ…?
- KOHO MŮŽEME POŽÁDAT O POMOC?

 
Šel zahradník do zahrady

-rozbor příběhu "Jak se zajíc stal zahradníkem"

-druhy ovoce a zeleniny

-využití plodů zahrádky

-procvičení smyslů (hmat, čich, chuť)

-příprava ovocného salátu

-předmatematické představy, GT

 
KOUZELNÁ PODZIMNÍ KRABIČKA

Máme podzim, a příroda nám nyní nabízí spoustů pokladů.
A zrovna ty, mají za úkol děti najít a uložit do své kouzelné krabičky.
Návod zde