Třídy Svatopluka Čecha

Jablíčko
 • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Květuše Fajkošová a Naděžda Demková
 • Metoda dobrého startu pro předškoláky probíhá v pondělí a úterý
 • Saunujeme se od druhé poloviny září ve čtvrtek
 • Do tělocvičny chodíme v pátek


Zpíváme a hrajeme si

 

Okolo Frýdku cestička – text písně


Okolo Frýdku cestička,

okolo Frýdku cestička

a na ní se zelená

a na ní se zelená travička.


Když jsem šel po ní jedenkrát,

když jsem šel po ní jedenkrát,

slyšel jsem tam muzičku,

slyšel jsem tam muzičku pěkně hrát.


Muzička hrála, břinkala,

muzička hrála břinkala,

moje ze všech nejmilejší,

moje ze všech nejmilejší plakala.


Muzičko nehrej, nebřinkej,

muzičko nehrej, nebřinkej,

moje ze všech nejmilejší,

moje ze všlech nejmilejší neplakej.

https://www.youtube.com/watch?v=skrcPDNG8U8

 

Naše školka – text písně (melodie Pec nám spadla)


Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme.

Pěkně si tam pohrajeme, novému se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí do té naši školičky.

Usmívá se, pokukuje na ty naše dětičky.


Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme.

Kreslíme a malujeme, písničky se učíme.

Když je chvilka odpočinku, stulíme se pod deku.

Pejskové i malé myšky, mají chvilku oddechu.


Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme.

Nejdříve si zacvičíme a potom se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky.

Usmívá se, nakukuje na ty hodné dětičky.


Je a je a je to pravda, umíme si pěkně hrát.

A kdo tomu nechce věřit, ať se přijde podívat!


Taneček Labada - jednoduchý „taneček“, který procvičí názvy různých částí těla


Tancujeme labadu, labadu, labadu,

tancujeme labadu, labaděnku.

Ruce? Byly?

Byly.

Hlava? Byla?

Nebyla.

Tancujeme labadu, labadu, labadu,

tancujeme labadu, labaděnku.

Ruce? Byly?

Byly.

Hlava? Byla?

Byla.

Ramena? Byla?

Nebyla.

Atd.

Děti tancují v kruhu a drží se za tu část těla, která byla právě jmenována.

https://czstate.com/v/rbh4nICMqrCPmMw/tan----me-labadan.html


Námořnická – text písně


1. Hu, hůůůů

Loď mého kapitána má ve dně velkou díru,

loď mého kapitána má ve dně velkou díru,

loď mého kapitána má ve dně velkou díru,

(pažemi děláme vlnky)

no tak mu ji zalepíme žvýkačkou.

(tleskáme)

2. Hu, hůůůů

na slovu „loď“ se chytneme kormidla

3. Hu, hůůůů

místo slova „kapitán“ budeme salutovat

4. Hu, hůůůů

místo slova „ve dně“  budeme ukazovat směrem dolů

5. Hu, hůůůů

místo slova „ve dně“ budeme ukazovat směrem dolů

5. Hu, hůůůů

místo slova „díru“ děláme velký kruh a rty „pukneme“

 


 
Co se budeme učit v září

Děti se budou učit kamarádskému, správnému a férovému chování a jednání, seznámí se s novými učitelkami, kamarády, novou vnitřní úpravou třídy, herny i šatny. Vytvoříme si společně pravidla chování v mateřské škole i při pobytu venku. Děti se seznámí s režimem dne, naučí se ukládat na určené místo hračky, pomůcky i své osobní věci, vhodně oslovovat kamarády, učitelky i zaměstnance mateřské školy. Velký důraz bude kladen na samostatnost dětí při sebeobsluze, stolování a řešení drobných obtíží, které se během dne vyskytnou. Děti se seznámí nejen s prostředím mateřské školy, ale i s jejím bližším okolím.


Maminko, tatínku, můžeš se mnou zkoušet i doma:

Sluchové a znakové vnímání

 • Popsat zpaměti předložený obrázek (zátiší, krajinu, portrét…)
 • Zapamatovat si větu tvořenou 5-6 slovy a zopakovat ji se stejným slovosledem
 • Zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo)
 • Soustředěně poslouchat pohádku
 • Sluchem rozlišit známé melodie (např. lidové písničky – hudební hádanky)

Základní vědomosti

 • Znát své jméno a příjmení
 • Znát jména kamarádů ve škole, p. učitelek
 • Znát jméno města, ve kterém žijeme
 • Umět poznat všechny základní barvy i barevné odstíny
 • Umět pojmenovat všechny prsty
 • Najít v řetězci slov slovo, které tam nepatří

Řeč, vyjadřování, slovní zásoba

 • Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, neskákat do řeči, sledovat řečníka, dokázat zformulovat myšlenku apod.)
 • Provádět cviky na procvičení hybnosti čelisti, rtů, jazyka

První čtení

 • Vyčlenit hlásku na začátku slova
 • Rozlišovat mezi písmeny a číslicemi

Jemná motorika, základy psaní

 • Být zvyklé klidně sedět u pracovního stolu
 • V rytmu písně uvolňovat zápěstí při grafickém cviku – houpání
 • Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit

Matematické dovednosti

 • Vyjmenovat číselnou řadu 1-10 vzestupně i sestupně
 • Porovnávat skupiny předmětů – určit více, méně, stejně
 • Orientovat se v řadě – určit první, poslední, uprostřed

Poznávací schopnosti

 • Rozlišovat roční období i jejich typické znaky
 • Experimentovat s barvami
 • Orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 • Rozpoznat geometrický tvar – kruh
 
Týden čtení dětem v ČR

Celostátní svátek dětí a literatury, který je letos v termínu 1 .- 7.10.2020. Do jubilejního 10. ročníku těchto týdenních celostátních oslav se zapojila i naše MŠ. V týdnu od 5.10. budou  dětem  v naší mateřské škole číst maminky, babičky, tatínci i dědečkové. A co budou číst? Inspirovat se mohou zde: https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly

Číst si budeme po svačince od 9:15 do 10:00. Zájemci se mohou hlásit pedagogům na třídách.

Proč číst dětem?

„Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný.“

 

Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř

 

 
Plakátek