Třídy Svatopluka Čecha

Jablíčko
 • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Květuše Fajkošová a Naděžda Demková
 • Metoda dobrého startu pro předškoláky probíhá v pondělí a úterý
 • Saunujeme se od druhé poloviny září ve čtvrtek
 • Do tělocvičny chodíme v pátek


ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍDY

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že třída jablíčko je již odborně vydezinfikována. Prosíme, vezměte si od Vašich dětí všechny věci z šatny kytička na víkend s sebou domů na vyprání (včetně školkového pytlíku na náhradní oblečení) a v pondělí je přineste již do šatny jablíčko.

Děkujeme za spolupráci a v pondělí se všichni těšíme již na třídě jablíčko.

 
Co se budeme učit v listopadu

Zvířátka cítí, co je  před zimou třeba udělat. Připravit pelíšky a doplnit zásoby dobrot. Ti, kteří zimu prospí, už podřimují. A co děti, jak se ony připravují večer na svůj spánek? Venku sice převládá sychravé počasí, ale i tak se najdou slunečné chvilky, které využijeme k vycházkám a k  pobytu v přírodě. Dětem představujeme tradici pozdního chladného podzimu – svátek svatého Martina. Na známé pranostice vysvětlujeme změny počasí a zároveň objasníme význam slavné postavy. Postava Martina nám předkládá citlivý a ohleduplný přístup k ostatním lidem a sociální soudržnost. Svatomartinské  období je doba hodovní neboli posvícenská. Když přijede Martin na bílém koni, kuchyni zavoní husa a zelí. Proto si i my ve školce něco dobrého upečeme a společně se budeme veselit. Nezapomeneme na ochranu zdraví a na správný přísun vitamínů v této koronavirové době. Dny jsou stále kratší, tmy přibývá a venku je smutno. Smutný je pohled na holé větve stromů a uplakané počasí, které se brzy změní ve sněhové přeháňky. Příchod zimy lze očekávat každým dnem. Adventní čas začíná.

Maminko, tatínku, můžeš se mnou zkoušet i doma:

Sluchové a zrakové vnímání

§ Hudební hádanky

§ Rýmování

§ Sladit pohyb s hudbou (Pigy rozcvička, rozcvička ze „Zahrádky“)

§ Složit obraz  z několika částí podle číselné řady

§ Trénovat sluchovou paměť (rozšiřování věty - V lese žije…, Červenou barvu má…Na dovolenou si vezmu …atd.)

§ Zkus to napodobit

Základní vědomosti

§ Popsat svůj denní režim

§ Orientovat se v časové posloupnosti

§ Uvědomovat si vliv počasí na děje v přírodě

§ Zvládnout úkol s více kroky

§ Rozeznat plody podzimu

§ Znát charakteristické znaky lesních zvířat

Řeč, vyjadřování, slovní zásoba

§ Jazykové hříčky

§ Rozvíjet souvislé vyjadřování

§ Vyprávět co se čte doma

§ Výrazný přednes básní - individuální

§ Ovládat motoriku mluvidel (prrrr, ihááá, zvuk podkov…)

§ Nácvik lidových říkadel a písní

První čtení

§ Složit slovo podle vzoru z nastříhaných písmen

§ Vytleskat slovo po slabikách

§ Číst abecedu podle obrázků  (A – auto, E – eskymák, I – indián…)

Jemná a hrubá motorika, základy psaní

§ Grafický cvik – hvězdička, volné kroužení, spirála se zmenšováním (pravotočivá, levotočivá)

§ Pečlivě vybarvovat se správným držením pastelky, orientace na ploše

§ Manipulovat s předměty podle slovního zadání

§ Práce s papírem a lepidlem

§ Modelovat s fantazií

§ Otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace

Matematické dovednosti

§ Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (nahoře, dole, pod, vedle, nad, vlevo, vpravo…)

§ Orientovat se v řadě (první, poslední, uprostřed)

§ „Číst“  číslice 1-10

§ Určit počet a zapsat tečkami

Poznávací schopnosti

§ Rozlišovat chutí, zrakem, hmatem ovoce

§ Znát legendu o sv. Martinovi

§ Seznámit se s příslovím a umět ho vysvětlit

§ Osvojit si poznatky, jak přezimují některá lesní zvířata

§ Přiřazovat co kam patří podle vzoru


Zpíváme a hrajeme si:


Jazykové hříčky

Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to

nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.

Poslali mě naši k vašim, aby přišli vaši k našim,

jak nepříjdou vaši k našim, tak nepůjdou naši k vašim.


Přísloví

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

V listopadu přijmi radu: schovej uši, nos i bradu.


Rozvička pro děti je součástí CD Písničky pro děti „Zahrádka“ – Henrieta Richterová

www.pisnickyprodeti.webnode.cz

https://www.youtube.com/watch?v=fw8ysoGlSeE

Pigy rozcvička

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

 

To je zlatý posvícení (lidová písnička)

To je zlatý posvícení, to je zlatá neděle,

máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.

To je zlatý posvícení, to je zlatý pondělí,

máme maso a zas maso jako včera v neděli.

 

Pod našim okýnkem (lidová písnička)

Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže.

Pod naším okýnkem roste tam štěp.

Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med.

Jsou na něm jablíčka, trhá je Ančička.

Jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako med.


Kreslíme si vločky (kreslení s říkankou)

Martin hází vločky (kreslíme tři čárky protnuté do hvězdičky – vločka)

na pejsky a kočky. (druhá vločka)

Zvířátka pryč poběží, (třetí vločka)

než je vločky zasněží. (poslední vločka)


Spíme v pelíšku (uspávací básnička)

V hlubokém a temném lese

veverka si šišku nese.

Nese si ji do pelíšku,

raduje se, že má šišku.

Dá si hlavu na šišku,

spinká ve svém pelíšku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krtek

Čím se krtek vyučil?

Inu, aby v zemi ryl.

Chodbičky si vyhrabává,

chvilku v práci neustává.

Když si chodbu vyhrabal,

je čas aby taky spal.

V pelíšku si potom hoví,

kožíšek má sametový.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mámo, táto (říkanka se znakováním)

Mámo, (ukazováček přejede po čele)

táto, (ukazováček přejede po tváři od shora dolů)

v komoře je myš. (jedna ruka dlaň vzhůru, druhá s nataženým ukazováčkem přejede po dlani od těla)

Pustíme tam kocoura, (palec a ukazovák spojen, po tváři od nosu ven znázornit vousy kočky) on tu myšku vyšťourá. (znak myš+prstem „šťouráme“ do dlaně)

Mámo, táto, (znak máma, táta)

nebude tam nic. (ruce před tělo u sebe, do stran je rozpažit)


Zoubková říkanka

Čistím zoubky, řízy, řízy,

ať jsou bílé jako břízy.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,

horní a pak spodní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh.

Ať má každý radost z nich.

 

ČT edu

První televize nejen pro školy a školáky

ČT edu je největší portál vzdělávacích akcí videí v České republice. Je přístupný i pro naše předškoláky a jejich rodiče. Určitě doporučujeme našim budoucím žáčkům jejich zhlédnutí!!!

https://edu.ceskatelevize.cz/

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 
KARANTÉNA

Třída je od 18.11. uzavřena - čtěte více info v emailu.

 
Co se budeme učit v říjnu

S dětmi si připomeneme Mezinárodní den zvířat. Ten se slaví každoročně 4. října na den svátku Svatého Františka z Assisi, patrona zvířat, který zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata. Na netradiční výuku si děti mohou přinést do MŠ své domácí mazlíčky. Následovat bude projektový „Týden čtení dětem“. Do 10. ročníku se zapojila i naše mateřská škola. Dětem do mateřské školy mohou přijít předčítat rodiče, prarodiče... Na zahradu MŠ zavítá skřítek Podzimníček. Podzimníček je milý, trochu šibalský, ale přitom pilný skřítek, který na podzim zabarvuje ovoce a listí na stromech a všem v přírodě ohlašuje, že se mají řádně připravit na zimu. Postupně se budeme seznamovat s plody podzimu a změnami v přírodě. Na konci měsíce se děti mohou těšit na dušičkové období a podzimní prázdniny. Budeme se snažit co nejvíce využívat počasí k pobytu venku.

Maminko, tatínku, můžeš se mnou zkoušet i doma:

Sluchové a zrakové vnímání

§ Rozlišovat zvuky a známé melodie, napodobit rytmus

§ „O řepě“ hudebně pohybová improvizace

§ Lokalizovat zvuk

§ Složit tvar z několika částí podle předlohy

§ Odlišit dva překrývající obrázky

Základní vědomosti

§ Řešit úkoly na prostorové myšlení

§ Poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, domácí mazlíčky

§ Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí

§ Poznat a pojmenovat zeleninu

§ Mít povědomí co jsou „dušičky“

Řeč, vyjadřování, slovní zásoba

§ Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

§ Rozvíjet řečový projev na námět pohádky, čteného příběhu

§ Vyprávět podle obrazového materiálu

§ Odpovídat na otázky, ptát se

§ Spontánně vyprávět (např. o zvířátku)

První čtení

§ Rozlišovat neshodné zobrazení písmen (zrcadlové)

§ Sledovat zleva doprava (listovat v knize)

Jemná motorika, základy psaní

§ Grafický cvik – čára svislá, čára vodorovná

§ Vybarvovat omalovánky – nepřetahovat okraje obrysu

§ Zdokonalovat techniku stříhání

§ Umět složit z papíru „harmoniku“

§ Používat celý příbor při stolování

Matematické dovednosti

§ Srovnávat velikost

§ Srovnávat množství

§ Rozlišovat geometrické tvary

§ Početní řada do 10 – přiřazovat k číslicím (např. knoflíky)

Poznávací schopnosti

§ Rozlišovat hlavní znaky podzimu (ovoce, vlaštovky, počasí…)

§ Osvojit si poznatky, jak pečovat o zvířátko v bytě

§ Rozlišovat chutí, zrakem, hmatem zeleninu

§ Najít předmět, který do skupiny nepatří

 

O veliké řepě

Kolem řepy chodí děda, tahá, vzdychá, naříká.

Řepa vytáhnout se nedá: Jéje, ta je veliká!

Přidala se babka, vnučka, pejsek, kočka, myš.

Chytili se pevně. A teď, řepo, uvidíš!

Za chvilenku byla venku. Děda vpředu, myška vzadu,

Svalili se na hromadu.

Myška píská vesele: Já mám sílu, přátelé!

Kočka oči přimhouří: To koukáte, kocouři!

Pejsek štěká: Žádný pes nedokáže, co já dnes!

Vnučka zpívá: Tralala, dědovi jsem pomáhala!

Babička je také ráda, protáhla si přitom záda.

A u řepy na poli děda jenom hlaholí:

Jak je pěkně v našem kraji, když si všichni pomáhají!

O čem si čteme:

Celým školním rokem nás budou provázet příběhy z knihy „Chaloupka na vršku“. Dětem pomohou přiblížit různé zapomenuté zvyky a tradice, které by mohly znát. Do příběhů se promítá prostota a laskavost. Moudrost lidových obyčejů a tradic dokreslují pořekadla, přísloví a lidové písničky.

Nejoblíbenějšími knížkami v naší třídě jsou Nezbedníci a Zlobilky od autorky Martiny Drijverové. Vtipné a strašidelné vyprávění o malých rošťácích a rošťačkách. Některé příběhy znají děti už nazpaměť, přesto se rády k nim vracejí, aby si připomněly, že zlobit se opravdu nevyplácí! Knížka zaručeně udělá radost dětem i pod stromečkem J.

Ukázka z knihy: https://www.palmknihy.cz/literatura-faktu-ucebnice/zlobilky-168853

https://www.palmknihy.cz/product/epub/170610?name=ekniha


 
Co se budeme učit v září

Děti se budou učit kamarádskému, správnému a férovému chování a jednání, seznámí se s novými učitelkami, kamarády, novou vnitřní úpravou třídy, herny i šatny. Vytvoříme si společně pravidla chování v mateřské škole i při pobytu venku. Děti se seznámí s režimem dne, naučí se ukládat na určené místo hračky, pomůcky i své osobní věci, vhodně oslovovat kamarády, učitelky i zaměstnance mateřské školy. Velký důraz bude kladen na samostatnost dětí při sebeobsluze, stolování a řešení drobných obtíží, které se během dne vyskytnou. Děti se seznámí nejen s prostředím mateřské školy, ale i s jejím bližším okolím.


Maminko, tatínku, můžeš se mnou zkoušet i doma:

Sluchové a znakové vnímání

 • Popsat zpaměti předložený obrázek (zátiší, krajinu, portrét…)
 • Zapamatovat si větu tvořenou 5-6 slovy a zopakovat ji se stejným slovosledem
 • Zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo)
 • Soustředěně poslouchat pohádku
 • Sluchem rozlišit známé melodie (např. lidové písničky – hudební hádanky)

Základní vědomosti

 • Znát své jméno a příjmení
 • Znát jména kamarádů ve škole, p. učitelek
 • Znát jméno města, ve kterém žijeme
 • Umět poznat všechny základní barvy i barevné odstíny
 • Umět pojmenovat všechny prsty
 • Najít v řetězci slov slovo, které tam nepatří

Řeč, vyjadřování, slovní zásoba

 • Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, neskákat do řeči, sledovat řečníka, dokázat zformulovat myšlenku apod.)
 • Provádět cviky na procvičení hybnosti čelisti, rtů, jazyka

První čtení

 • Vyčlenit hlásku na začátku slova
 • Rozlišovat mezi písmeny a číslicemi

Jemná motorika, základy psaní

 • Být zvyklé klidně sedět u pracovního stolu
 • V rytmu písně uvolňovat zápěstí při grafickém cviku – houpání
 • Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit

Matematické dovednosti

 • Vyjmenovat číselnou řadu 1-10 vzestupně i sestupně
 • Porovnávat skupiny předmětů – určit více, méně, stejně
 • Orientovat se v řadě – určit první, poslední, uprostřed

Poznávací schopnosti

 • Rozlišovat roční období i jejich typické znaky
 • Experimentovat s barvami
 • Orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 • Rozpoznat geometrický tvar – kruh

 
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 1 z 2