Třídy Svatopluka Čecha

Jablíčko
  • Vaše děti v druhém pololetí vzdělávají: Bc. Lenka Václavíková a Naděžda Demková
  • Metoda dobrého startu pro předškoláky probíhá v pondělí
  • Saunu máme zamluvenou ve čtvrtek
  • Do tělocvičny chodíme v pátek