Třídy Svatopluka Čecha

Jablíčko
  • Vaše děti vzdělávají: Mgr. Lenka Pesničáková a Bc. Ivana Zavadilová, DiS.
  • školní asistentka: Čapková Andrea
  • Metoda dobrého startu probíhá v průběhu celého týdne
  • Saunu máme zamluvenou ve čtvrtek
  • Do tělocvičny chodíme ve středy (v první polovině roku máme ve středy bazén)


S KAMARÁDY ZA ZVÍŘÁTKY

 

Tento týden si povídáme o exotických zvířatech, které žijí v zoologických zahradách, kde převážně chovají zvířata, která jsou ohrožená a nežijí na našem území ani světadílu.

- druhy zvířat / dělení (býložravci, masožravci)

- exotická zvířata / jaká z nich můžeme vidět v ZOO

- odlišnost / zobák, srst, peří, šupiny, počet nohou…

- ohrožené druhy, které jsou nebezpečná/jedovatá

- péče o zvířata (zvěrolékař, veterinář, pečovatel)

- podpora kladného vztahu ke zvířatům, živé přírodě

 

MEDVÍDEK PLYŠOVÝ

Žiju tady tiše v lese, - chůze v prostoru (v lese),
když zadupu, zem se třese! - zadupeme,
Vylezu i po stromě, - rukama naznačujeme šplhání po stromě,
podívejte se na mě. - prohlížíme si pomyslného medvěda,
Nikdo se mě nebojí, - postavíme se a obejmeme se,
jsem medvídek plyšový - chodíme po místnosti a představujeme

 

 
DEN RODINY