Třídy Josefa Lady

Jablíčko
Moje tělo mozek řídí

Tématický celek: Cesta k radosti

Název tématické části: Moje tělo mozek řídí

Hlavní záměr: seznámit děti se stavbou lidského těla a základy péče o zdraví

Datum realizace: 18.1. - 22.1. 2021

V tomto tématu se zaměříme na stavbu lidského těla - vnější části a jejich pojmenování. Okrajově zmíníme však i vnitřní stavbu a vysvětlíme si funkci kostí, svalů a zmíníme nejdůležitější orgány.

Přiblížíme si s dětmi péči o zdraví a upevníme hygienické návyky - zopakujeme správný nácvik mytí rukou, techniku smrkání a kýchání. Ukážeme si zdravé a nezdravé potraviny a vyslechneme příběh Jak pejska bolel zoubek.

 
My tři králové

Tématický celek: Cesta k radosti

Název tématické části: My tři králové

Datum: 4.1. - 8.1. 2021


S dětmi si v tomto týdnu budeme povídat o Ježíškovi, co jim nadělil, jaké měly svátky, zda viděly ohňostroj, povíme si a vyrobíme si fanfr, přivítáme se v novém roce, povíme si o legendě tří králů, společně se naučíme písničku Tři králové. Děti procvičí svou ruku grafomotorickými pracovními listy - hvězdička, bludiště, jednotažka kometa, procvičíme společně hrubou motoriku - Pohybová hra - na kometu (běh za vedoucím dítětem), procvičíme své početní představy hry na tři mudrce a v pátek si zacvičíme velký tělocvik na téma Kudy vede cesta do Betléma - překážková dráha