Třídy Josefa Lady

Motýlek
Fotografování

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci se nebude konat v naší MŠ předvánoční fotografování.

Děkujeme za pochopení
 
Já Koblížek, z mouky dělaný, na másle smažený

S dětmi si rozebereme pohádku o Koblížkovi

- charakteristika postav, posloupnost děje, spolupráce ve skupinách, hledání Koblížkovy cesty

- dramatizace pohádky

- Z čeho se koblížek vyrábí? - obilí, s dětmi zavítáme na pole, pojmenujeme se polní plodiny, rozšíření slovní zásoby

- jak probíhá proces setí, sklízení, jak se obilí uchovává, kdo obilí pěstuje, jaké dopravní prostředky používá

- kresba do mouky, seznámení se s profesí mlynáře, zpracování těsta - postup, jaké suroviny babička použila k pečení koblížku

- pečení s láskou - uvědomit si potřebnou péči a trpělivost, význam práce a úsilí - od pěstování obilí až po upečení koblížku

- ochutnávka pečiva

- vykutálený tělocvik - motivované cvičení

PH - koblížku pojď ke mně blíž, PH - zajíc, vlk, koblížek

seznámení se s legendou o sv. Martinovi - laskavý čin, vysvětlíme si pranostiky, zamyšlení se - jak i my můžeme někomu pomoci?

hledání slov, která se rýmují husa x pusa, zima x rýma, ..

 
Stromy kolem nás

Tento týden budou děti rozlišovat stromy listnaté X jehličnaté

- společně si je pojmenujeme, budeme přiřazovat jejich listy a plody

- rozvíjet tvořivost,  konstruktivní dovednosti, grafomotoriku

- seznámíme se s využitím dřeva, z jakých částí se strom skládá, k čemu slouží stromu kořeny

- proč listí na podzim opadá a mění barvu?

- děti si vyzkouší práci s přírodninami, land art

Tip: pozorujte s dětmi stromy, pojmenovávejte si je, jejich listy, plody, vytvořte si "herbář stromů"

 
Až vysvitne sluníčko

tento týden si s dětmi povídáme o počasí

 

  • děti budou určovat správné názvosloví počasí, jaké oblečení si obleču?
  • vyzkoušíme si cvičení s padákem - deštík - spolupráce ve skupině, postup dle instrukcí, rytmizace
  • kam se kapky schovaly? - určování místa- nad, pod, mezi, před, za vpravo, vlevo
  • zaměříme se na uvolňování horních končetin, grafomotorika - horní oblouk, vodorovná čára
  • PH - kaluže, meluzína
  • procvičíme si barvy duhy, poměřování velikostí
  • dechové a artikulační cvičení, foukání brčkem, foukání do peříček usměrňování síly dechu
  • zaměříme se na zrakovou a sluchovou paměť, opis slova podle předlohy
  • rytmizace - hra na tělo, dešťový tanec

 

zpěv písně: Paní meluzína

 

Hledá zmrzlá Meluzína,

kde je díra do komína.

Hledej, hledej meluzíno,

komínů tu máme plno.

Až největším proletíš,

teplem se hned rozpustíš.

 
Týden 26.10.2020-30.10.2020

Ve středu 28.10.2020 je státní svátek- MŠ je uzavřena.

Prosíme rodiče, kteří vědí, že jejich dítě nebude v tomto týdnu přítomno, aby jej odhlásili.

Děkujeme

 
«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Strana 1 z 3