Třídy Josefa Lady

Míček
Vánoční jarmark
********************************************

 
Tematická část: Dýňové hody

 

Datum: 25. 10. – 29. 10. 2021

Cíl tematické části:

· 5.1.3 rozvoj a užívání všech smyslů

· 5.1.5 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

· 5.1.8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

· 5.2.2.5 osvojení si elementárních poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spolu vytváření zdravého a bezpečného prostředí k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Ranní činnosti:

- Hry u stolečků – grafomotorické cvičení (kresba ovalných tvarů), výroby broučků, diagnostické kresby

- Hry v herně – námětové hry v kuchyňce – vaříme zeleninu, námětové hry na dopravním koberci – vozíme úrodu

Ranní kruh:

- Co to je dýně? – opakování zeleniny, seznámení s novou zeleninou dýní

- Dýně – jak dýně roste? Co z ní můžeme udělat, pomocí obrázků u děti rozvíjím komunikaci, vytleskávání zeleniny

- Strašidýlko Emílek – povídáme si s dětmi o dušičkách

Pohybová aktivita:

- Vařím, vařím polívčičku stojíme uprostřed místnosti a okolo nás jsou rozházené různě barevné míčky, v ruce držíme vařečku a mícháme v hrnci a pohyb doprovázíme básničkou. Na poslední slovo ukážeme barvu míčku, které budou děti házet do hrnce.

- 3 domečky (rajče, okurka, dýně) - děti běhají po prostoru a na zastavení ťukání dřívek děti vběhnou do domečku podle obrázku

Řízená činnost:

· Co je to dýně?

- Kolik dýni vidíš na obrázku? Děti budou řadit puntíky k dýním, rozvíjení předmatematických schopností 1-4

- Poznáš tvar dýně? Děti trenují pozornost přiřazují tvar k tvaru dýně, mohou i popisovat co vidí za tvar

- Hra s mimikou – děti budou sestavovat obličeje k dýni (veselý, smutný), děti vyrobený obličej napodobí

- VČ – na šablonu dýně budou děti pomocí houbičky vyplňovat prostor dýně, budeme dbát na čistotu při práci, zaplnění celého prostoru

· Dýně

- Jednoduché 3-4 dílné puzzle dýně

- Růst dýně – děti si zkusí seřadit, jak roste dýně

- VČ – děti dolepí na své dýně obličej, dle vlastní volby

- Grafomotorické cvičení – najdi cestu k dýni

- Pexeso – zelenina

· Strašidýlko Emílek

- Kolik pavoučků vidíš na obrázku? Děti budou přiřazovat pavouky k puntíkům

- Strašidelné pexeso

- Seřaď duchy, nejmenší největší

- Vč- výroba duchů z roliček od toaletního papíru

Pobyt venku:

- Společná práce, výroba ježka

- Úklid zahrady

 

 
*****

MŠ Sněženka Frýdek-Místek, J. Lady 1790

zve všechny děti a jejich sourozence, rodiče a prarodiče na

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM

Slet všech broučků a berušek bude v úterý 26. října v 17:00 na zahradě MŠ

ü Nezapomeňte na lampiónky, lucerničky, baterky a jiná světýlka!!!

ü Děti mohou přijít v kostýmu berušky, broučka

ü Po uspání broučků písničkou, půjdeme průvodem od MŠ do Sadu Bedřicha Smetany

TĚŠÍME SE NA VÁS J!

V případě deště se akce nebude konat.

 

 
Tematická část: Hrajeme si v sadě

 

Datum: 11. 10. – 15. 10. 2021

Cíl tematické části:

- 5.1.2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- 5.1.3 rozvoj a užívání všech smyslů

- 5.1.5 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- 5.1.8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Ranní činnosti:

- Hry u stolečků – grafomotorické cvičení na uvolnění ruky, diagnostická kresba (individuální práce s dětmi)

- Hry v herně – námětové hry v kuchyňce, zavařujeme kompoty, hry s velkými auty, převážíme ovoce ze sadu.

Ranní kruh:

- Měla babka čtyři jabka – s dětmi si budeme povídat o prožitém víkendu, seznámíme se s textem písně

- Hruška – povídání s dětmi o ovoci, třídění dle barev, ochutnávka, poznáváme s dětmi vůni ovoce

- Ovocný salát – z čeho se vyrábí, co tam patří

Pohybová aktivita:

- Pohybové hry, honičky, mazurka

- Střídání běhu a chůze s reakcemi na signál

- Cvičení s míčky

Řízené činnosti:

· Měla babka čtyři jabka

- Rozezpívání, rozdýchání

- Nácvik písně „Měla babka čtyři jabka“

- Tanec mazurka

- Zpěv lidových písní s Orffovými nástroji

· Hruška

- VČ – lepení kuliček krepového papíru na šablonu hrušky, rozvoj jemné motoriky, manipulační schopnosti

- Výroba hrušně, lepení hrušek na strom

- Kladení PET víček dle pravidel, střídání barev v řadě, trénování pozornosti

- Hruštičky do bedýnky, rozvíjení předmatematické představy při kladení hrušek do bedýnek podle puntíků

- Hrušky od nejmenší po největší

· O rozmazlené hrušce

- Motivace pomocí pohádky s pohybovými prvky

- Grafomotorické cvičení bludiště, housenka hledá domov

- Cvičení s tvary a PET víčky, rozeznání kolečka a čtverce

- PL – obtahování tvaru hrušky

- Ovoce a jeho stíny, hledání dvojic

· Ovocný salát

- Výroba ovocného salátu

- Ochutnávání ovoce, poznáváme jeho vůni, můžeme si je ohmatat

- Upozornění na bezpečnost při práci s příborovými noži, krájení ovoce

- Po vychladnutí v lednici, ochutnávka salátu

· Velký tělocvik – cvičení s míčky

Hudební činnosti:

Básnička s padákem Foukej, foukej větříčku

Písnička Vyletěl si pyšný drak, Měla babka čtyři jabka

Řečová aktivita:

Rozhovory v kruhu, reakce dětí na otázky, komunikace dětí mezi sebou při činnostech

Pobyt venku:
vycházka s pozorováním ovocných stromů, sbíraní listů, pozorování změn v přírodě

 

 
Tematická část: Sbíráme ovoce

 

Cíl tematické části:

· 5.1.2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

· 5.1.3 rozvoj a užívání všech smyslů

· 5.4.7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k přírodě, k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

· 5.1.5 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

· Seznámit děti s ovocem, podzimními aktivitami

Ranní činnosti:

· Hry u stolečku – lotto – ovoce a zelenina, pexeso, volné kreslení – omalovánky ovoce, grafomotorické cvičení čáry

· Hry v herně – námětové hry v kuchyňce – pečeme ovocné koláče, zavařujeme kompoty, prodávání ovoce (hra na obchod), stavba bedýnek na ovoce ze stavebnic

Ranní kruh:

· Motivační pohádka – „Jak se jablko chtělo stát hruškou“

· Dějová posloupnost – Jak roste stromeček

· Ovoce – hádanky na téma ovoce, rozhovory s dětmi na téma pěstování, básnička

· Přiřaď, kde co roste – popis ovoce a přiřazování ke keři, stromu, nebo rostlince

· Velké cvičení

Pohybová aktivita:

· Básnička s pohybem „jablíčko“ a „foukej, foukej větříčku“

· Střídání lokomočních pohybů

· PH: Na kočku a myš

Řízené činnosti:

· Ovoce:

- Rozhovor s dětmi na téma „Ovoce“, třídění ovoce a zeleniny

- Dějová posloupnost – od celého jablíčka po ohryzek

- Jak můžeme zpracovat ovoce

· Jak roste stromeček:

- Obrázky dějové posloupnosti, puzzle ovocných stromů

- VČ – ovocné stromy

- Určování pozice – dej hrušku/jablko na strom, pod strom, vedle… prostorová orientace

· Nářadí na zahrádku:

- Obrázky s nářadím na zahrádku

- Rozhovor o pracích na zahrádkách

- Logické skupinky – roztřídit podle barev atd. – poznávání základních barev

· Zavařujeme kompoty:

- VČ: zavařovačky – práce s barvami s pěnovým aplikátorem/štětcem

- Grafomotorické cvičení – cesty k ovoci

- Zraková percepce – hledání stínů ovoce, pojmenování ovoce, seřazování dle velikosti

· Velký tělocvik

Hudební činnosti:

· Zpěv lidových písní s klavírem

· Rytmizace s dřívky

· písnička „Měla babka…“

Řečová aktivita:

· básnička „Jablíčko“ , „ Foukej, foukej větříčku“ – doplnění pohybem

· hádanky na téma ovoce, jaké ovoce mají děti nejraději – samostatný slovní projev, rozšiřování aktivní slovní zásoby

Pobyt venku:

· Vycházky s pozorováním. S dětmi si budeme všímat stromů, které ještě mají plody.

· Procházka k jabloni.

 

 
«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

Strana 1 z 2