Třídy 8. pěšího pluku

Rodiče, kteří ve stanoveném termínu nezaplatili sponzorský dar odsouhlasený na třídních schůzkách, mohou zaplatit

ve svých třídách, doklad bude poté vystaven.

 

Termín výběru sponzorského daru bude 13.10. od 7:00 do 9:00 hod. Děkujeme

za pochopení.

 

 

Vážení rodiče,

na zahajovacích třídních schůzkách byl odhlasován sponzorský dar ve výši 500,- Kč

(za dvě děti a více se platí poměrná část za druhé dítě 250,- Kč, za třetí 100,- Kč).

Částku zaplaťte v ředitelně ve dnech 30.9. a 12.10. do 7:00 do 9:00 hod.

 

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu růstu cen potravin na trhu jsme nuceni zvýšit ceny stravy

následovně:

  • celodenní stravné 39,- Kč
  • polodenní stravné 31,- Kč

Prosíme, navyšte si v případě potřeby nastavení limitu povolení

k inkasu.

 

 

Vážení rodiče,

v měsíci srpnu je naše mateřská škola uzavřena. Ve dnech 24. a 25.8.

můžete v době od 8:00 do 13:00 hod. vrátit přístupové čipy. Čipy pořízené

v roce 2016 byly zakoupeny, nelze je vrátit. Za ostatní čipy bude záloha

vrácena.

 

 

 

 

 

Informace k ošetřovnému
 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola Sněženka bude v provozu v ČERVENCI na pracovištích J.Lady a 8.pěšího pluku

Provoz ostatních MŠ během letních prázdnin

Přihlášky k prázdninovému provozu obdržíte e-mailem


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

se bude konat dle aktuální epidemiologické situace.

Sledujte web mš.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ


Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu na chodbě. Výjimka je pouze

v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat.

V jídelně se po 13. hodině objednávají a připravují potraviny na druhý den.

Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den

od 11,10 do 11,20 hodin v kuchyni - do vlastních nádob.

Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.