Třídy 8. pěšího pluku

Prodej stravného a školného na červenec 2021 (pro přihlášené děti) bude v pátek 11.6.2021 v době 6:00-8:30 hod. a pondělí

14.6.2021 v době 6:00-11:00 hod. a 12:00-15:30 hod. Platba je možná pouze v hotovosti a pouze v uvedenou dobu v kanceláři

vedoucí školní jídelny. Žádáme o dodržení tohoto termínu.

 

Informace k ošetřovnému

 

------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola Sněženka bude v provozu v ČERVENCI na pracovištích J.Lady a 8.pěšího pluku

Provoz ostatních MŠ během letních prázdnin

Přihlášky k prázdninovému provozu obdržíte e-mailem


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

se bude konat dle aktuální epidemiologické situace.

Sledujte web mš.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ


Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu na chodbě. Výjimka je pouze

v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat.

V jídelně se po 13. hodině objednávají a připravují potraviny na druhý den.

Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den

od 11,10 do 11,20 hodin v kuchyni - do vlastních nádob.

Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.