Třídy 8. pěšího pluku

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ


Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu na chodbě. Výjimka je pouze

v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat.

V jídelně se po 13. hodině objednávají a připravují potraviny na druhý den.

Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den

od 11,10 do 11,20 hodin v kuchyni - do vlastních nádob.

Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.