Třídy 8. pěšího pluku

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TRVÁ DO KONCE NOUZOVÉHO STAVU t.j. do 11.4.2021

Poté by mohl nastat postupný návrat dětí do MŠ a to nejprve předškolní děti.


Z nařízení vlády je od 1.3.2021 naše mateřská škola uzavřena. Další informace

budou zasílány emailem a budou vyvěšeny na webových stránkách.

Informace k ošetřovnému

------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola Sněženka bude v provozu v ČERVENCI na pracovištích J.Lady a 8.pěšího pluku

Provoz ostatních MŠ během letních prázdnin

Přihlášky k prázdninovému provozu obdržíte e-mailem


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

se bude konat dle aktuální epidemiologické situace.

Sledujte web mš.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ


Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu na chodbě. Výjimka je pouze

v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat.

V jídelně se po 13. hodině objednávají a připravují potraviny na druhý den.

Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den

od 11,10 do 11,20 hodin v kuchyni - do vlastních nádob.

Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.