Třídy Josefa Lady

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 04.09.2017. TĚŠÍME SE NA VÁS


ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu při vstupu do MŠ. Výjimka je pouze v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat. V jídelně se po 13. hodině objednávají potraviny na druhý den. Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den v 11:15 hodin v kuchyni. Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.

 

VSTUP DO MŠ NA ČIPY

Vážení rodiče, od 1.10.2016 spouštíme pro větší bezpečnost systém vstupu do budovy na osobní čipy. Do MŠ se pomocí čipů dostanete v těchto časech:

6:00 - 8:15

12:00- 12:30

14:15- 16:15

Je důležité, aby se každý rodič při vstupu do MŠ přihlásil čipem, a to i v případě, že se u dveří sejde více rodičů.