Třídy Svatopluka Čecha

VSTUP NA ČIPY

 

Vážení rodiče, do budovy MŠ je možné se dostat pouze na osobní čipy v těchto časech:

6:00 - 8:15

12:00- 12:30

14:15- 16:15

Je důležité, aby se každý rodič při vstupu do MŠ přihlásil čipem, a to i v případě, že se u dveří sejde více rodičů.

Čipy si můžete zakoupit u zástupkyně ředitelky (60,-/kus). Čip je po ukončení školní docházky nevratný.

 

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

 

Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky (558 433 715) nebo do sešitu na chodbě. Výjimka je pouze v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny. Na pozdější odhlášení nelze reflektovat. V jídelně se po 13. hodině objednávají a připravují potraviny na druhý den. Jestliže se uvařila strava pro dítě a ono nemohlo do školky přijít, mohou si zákonní zástupci vyzvednou stravu v tento den od 11,15 do 11,30 hodin v kuchyni - do vlastních nádob. Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.