Třídy Svatopluka Čecha

SAUNOVÁNÍ DĚTÍ

Vzhledem k pořádaným akcím a organizačním možnostem mateřské školy se děti začnou saunovat 29.09.2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD 10. ZÁŘÍ MAJÍ OSOBY DOPROVÁZEJÍCÍ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POVINNOST MÍT VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS ROUŠKOU.

PŘI VSTUPU DO MŠ SI VŠICHNI DEZINFIKUJTE RUCE.

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODHLÁŠKA STRAVY

Odhláškou stravy se rozumí její provedení:

§ v pondělí do 7:00 hod.

§ v ostatní dny do 13:00 hod. den dopředu

Přihlášení a odhlášení stravy je možno provést:

- záznamem v sešitech odhlášek a přihlášek stravy

- telefonicky na čísle  775 919 041

Na pokyn daný po třinácté hodině nelze již reagovat. V jídelně jsou od této hodiny připravovány potraviny na počet přihlášených strávníků příštího dne.

------------------------------------------------------------------------------------

Prezentace školky zde:

https://www.youtube.com/watch?v=46pDXHDSZyE

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSTUP NA ČIPY

 

Vážení rodiče, do budovy MŠ je možné se dostat pouze na osobní čipy v těchto časech:

6:00 - 8:15

12:00- 12:30

14:15- 16:30

Je důležité, aby se každý rodič při vstupu do MŠ přihlásil čipem, a to i v případě, že se u dveří sejde více rodičů.

Čipy si můžete zakoupit u zástupkyně ředitelky (60,-/kus).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------