Třídy Svatopluka Čecha

TERMÍN PRO PLATBU STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA MĚSÍC SRPEN

Vážení rodiče, pokud máte dítě přihlášené k prázdninovému provozu, nerušte si povolení k inkasu - platba za stravu a úplatu za předškolní vzdělávání za měsíc srpen Vám bude stažena od 10. do 15.07.2022

Pokud nemáte zřízený účet, zaplaťte vše v hotovosti na odloučeném pracovišti, kde máte dítě přihlášené:

  • 25.07.2022 od 6:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:30 hodin na odloučeném pracovišti 8. pěšího pluku
  • 26.07.2022 od 6:00 do 11.00 a od 12.00 do 14:30 hodin na odloučeném pracovišti Sv. Čecha

 

Veškeré dotazy týkající se plateb za stravné a školné konzultujte s vedoucí šk. jídelny na tel. č. 777 367 538

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se bude konat v termínu

9.5.2022 - 10.5.2022 od 8:00 do 16:00

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Příloha k žádosti - potvrzení od lékaře

Vytištěné formuláře jsou Vám k dispozici na všech pracovištích  MŠ Sněženka


Požadované dokumenty:
  • Vyplněná žádost o přijetí dítěte
  • Potvrzení od lékaře
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

TERMÍN ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU pro ukrajinské děti je 13.6. a 14.6.2022 na ředitelství J. Lady 1790, Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODHLÁŠKA STRAVY

Odhláškou stravy se rozumí její provedení:

§ v pondělí do 7:00 hod.

§ v ostatní dny do 13:00 hod. den dopředu

Přihlášení a odhlášení stravy je možno provést:

- záznamem v sešitech odhlášek a přihlášek stravy

- telefonicky na čísle  775 919 041

Na pokyn daný po třinácté hodině nelze již reagovat. V jídelně jsou od této hodiny připravovány potraviny na počet přihlášených strávníků příštího dne.

 

TERMÍN PRO PLATBU STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO V HOTOVOSTI:

Platbu je nutno uhradit v termínu od 10. do 15. dne v měsíci.

Úterý a čtvrtek  od 6:00 do 11:00 hodin    a   od 11:30 do 14:30 hodin

pátek                od 12:00 do 14:30 hodin

Veškeré dotazy týkající se plateb za stravné a školné konzultujte s vedoucí šk. jídelny na tel. č. 777 367 538

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSTUP NA ČIPY

 

Vážení rodiče, do budovy MŠ je možné se dostat pouze na osobní čipy v těchto časech:

6:00 - 8:15

12:00- 12:30

14:15- 16:30

Je důležité, aby se každý rodič při vstupu do MŠ přihlásil čipem, a to i v případě, že se u dveří sejde více rodičů.

Čipy si můžete zakoupit u zástupkyně ředitelky (60,-/kus).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Děti v MŠ SNĚŽENKA si posilují imunitu saunováním | Frýdek-Místek | Zprávy | POLAR TV

MŠ Sněženka ve F-M otevřela dopravní hřiště | Frýdek-Místek | Zprávy | POLAR TV

Děti z MŠ Sněženka vynesly morenu a přivítaly jaro | Frýdek-Místek | Zprávy | POLAR TV

https://www.youtube.com/watch?v=46pDXHDSZyE

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-dostali-od-deti-materske-skoly-snezenka-ve-frydku-mistku-cukrovi.aspx