Třídy Svatopluka Čecha

KROUŽKY

PONDĚLÍ 14:30-15:15 - ŠACHY - vede SVČ Klíč p. Kulhánková Radka

ÚTERÝ 14:00-14:45 - TANEČKY - vede Just Dance Mgr. Šodková Jana

SUDÁ STŘEDA 14:00-15:30 - DOPRAVÁČEK - vede p. učitelka Mgr. Pesničáková Lenka

ČTVRTEK 15:00-15:45 - ANGLIČTINA - vede Schäfer school   PRO MALÝ ZÁJEM NEOTEVŘENO

 


 

TERMÍNY AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

4. ZÁŘÍ - Zahájení školního roku

5. ZÁŘÍ - Třídní schůzky (schůzka pro rodiče, kteří se neúčastnili v srpnu)

13. ZÁŘÍ – 15. LISTOPADU - Plavání dětí (plavecký výcvik na SŠ Dřevozpracující – pouze pro přihlášené předškolní děti)

10. ŘÍJNA - Malá technická univerzita (třída jablíčko - Malý architekt, třída srdíčko - Stavitel mostů)

19. ŘÍJNA - Focení dětí (fotí paní Brigita Špačková)

20. ŘÍJNA - Bijásek (filmové představení v kině Vlast pro třídu jablíčko a srdíčko)

24. ŘÍJNA - Hledání skřítka podzimníčka (dopolední akce na školní zahradě)

6.-10. LISTOPADU – Posvícení (společné setkání dětí)

14. LISTOPADU - Uzamykání zahrady (odpolední akce pro rodiče a dětí)

16. LISTOPADU - Projekt „Pokusování aneb hravá věda“ (určeno pro třídu jablíčko a srdíčko)

27. LISTOPADU - Divadlo „Letadlo“

1. PROSINCE - Čertoviny aneb čerti a čertice ponocují nejvíce (noc v MŠ - určeno předškolákům)

5. PROSINCE - Mikulášská nadílka (návštěva Mikuláše a čerta v naší MŠ)

22. PROSINCE - Vánoční nadílka v MŠ (společné setkání dětí u stromečku)

5. LEDNA - Tři králové (návštěva Tří králů v MŠ – dopoledne)

LEDEN – Karneval (setkání dětí v karnevalových maskách v tělocvičně)

25. LEDNA - Ilustrátor Adolf Dudek

9. ÚNORA - Masopustní veselice (dopolední setkání dětí při tradiční veselici)

23. ÚNORA - Zimní sportování (soutěžní dopoledne na školní zahradě či v budově)

14. BŘEZNA – Knihovna - 1. třída

15. BŘEZNA – Morena (vynášení zimy do řeky Ostravice)

19. BŘEZNA – Knihovna - 2. třída

25. BŘEZNA – Knihovna - 3. třída

27. BŘEZNA – Divadlo Koloběžka - v MŠ (určeno starším dětem)

DUBEN - Noc s Andersenem (projekt „Celé Česko čte dětem“ - určeno předškolákům)

26. DUBNA - Kouzelník Aleš „Kouzelná dopravní školička“

30. DUBNA - Slet čarodějnic - (dopolední sabat všech čarodějnic a čarodějů v MŠ)

KVĚTEN - Focení dětí (fotí paní Brigita Špačková)

15. KVĚTNA - Den rodiny (vystoupení všech dětí pro rodiče zakončené posezením na školní zahradě, termín bude upřesněn)

31. KVĚTNA - Den dětí (dopolední oslava svátku dětí spojené s vystoupením KUK A CUK)

ČERVEN - Pasování  předškoláků (akce ve Faunaparku, pasování na školáky)

28. ČERVNA - Poslední zvonění

 

V PLÁNU TAKÉ:

Loutkové divadlo Ostrava

Výlety do přírody

  • MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“ A PROJEKTU„ZDRAVÁ5“
  • PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MAJÍ 1X TÝDNĚ METODU DOBRÉHO STARTU