Třídy Svatopluka Čecha

KROUŽKY

ŠACHOVÝ KROUŽEK - pondělí 14:30-15:15 - vede p. Radka Kulhánková (SVČ Klíč)

TANEČNÍ KROUŽEK - úterý 14:00-14:45 - vede Mgr. Jana Šodková (Just dance)

DOPRAVÁČEK - liché středy 14:00-15:30 - vede p. učitelka Lenka Pesničáková

ANGLIČTINA - čtvrtek 15:30-16:15 - Schäfer school

 

 

 

AKCE

1. ZÁŘÍ - Zahájení školního roku

6. ZÁŘÍ - Třídní schůzky (pro rodiče, kteří se neúčastnili v srpnu, více info na třídách)

12. ZÁŘÍ - 14. LISTOPADU - Plavání předškolních dětí (pro přihlášené předškoláky)

20. ZÁŘÍ - Malá technická univerzita (dopolední program na rozvoj technické a logické dovednosti pro děti ze třídy jablíčko a srdíčko) z důvodu nemoci lektora přesunuto na 1.11.

14. ŘÍJNA - Vystoupení kouzelníka Aleše z důvodu uzavření MŠ akce přesunuta

19. ŘÍJNA - Hledání skřítka podzimníčka

20. ŘÍJNA - Vánoční focení (Fotí paní Brigita Špačková)

21. ŘÍJNA - Bijásek - děti ze třídy jablíčko

1. LISTOPADU - Malá technická univerzita (dopolední program na rozvoj technické a logické dovednosti pro děti ze třídy jablíčko a srdíčko)

8. LISTOPADU - Návštěva Faunaparku - akce předškolních dětí

11. LISTOPADU - Posvícení (společné setkání dětí)

16. LISTOPADU - Uzamykání zahrady (odpolední akce pro rodiče s dětmi)

22. LISTOPADU - Návštěva Marlenky - akce předškolních dětí

30. LISTOPADU - Divadlo v MŠ - "Kačenka má ráda zimu" Divadlo Pimpilimpi a Pompolompo

2.-3. PROSINCE - Čertoviny (odpolední akce určena předškolákům)

5. PROSINCE - Mikulášská nadílka (návštěva Mikuláše, čerta i anděla v MŠ)

7. PROSINCE - Ilustrátor Adolf Dudek v MŠ - "Malujeme Vánoce"

12. PROSINCE - Vánoční jarmark

13. PROSINCE - Vystoupení předškolních dětí na náměstí v Místku (od 15:30)

14. PROSINCE - Vánoční tvoření (krátké odpolední vystoupení dětí pro rodiče se společným tvořením)

21. PROSINCE - Vánoční nadílka

6. LEDNA - Tři králové (návštěva Tří králů v MŠ)

13. LEDNA - Karneval s Alešem Krejčím

31. LEDNA - Městská policie v MŠ - akce určena předškolním dětem

2. ÚNORA - Zimní sportování (soutěžní dopoledne na zahradě či v MŠ)

22. ÚNORA - Masopustní veselice (dopolední setkání dětí)

20. BŘEZNA - Morena (vynášení zimy do řeky Ostravice)

3. BŘEZNA - Noc s Andersenem (akce určena předškolákům)

18. DUBNA - Klaun Tútú (zábavný - dopravně-preventivní program)

20. DUBNA - Den s IZS (všechny záchranné složky na zahradě MŠ)

28. DUBNA - Slet čarodějnic (společný sabat)

KVĚTEN - Focení dětí

23. KVĚTNA - Den rodiny (odpolední akce rodičů s dětmi)

1. ČERVNA - Den dětí

28. ČERVNA - Pasování předškoláků

30. ČERVNA - Poslední zvonění

 

V PLÁNU TAKÉ: Výlety do divadla, kina, knihovny, do přírody, k hasičům apod.

Mateřská škola je zapojena do projektu "SE SOKOLEM DO ŽIVOTA"

Předškolní děti mají x týdně METODU DOBRÉHO STARTU