Třídy Svatopluka Čecha

NADSTANDARTNÍ AKTIVITY:

 

ŠACHOVÝ KROUŽEK - PONDĚLÍ 14:15-15:00 - vede SVČ Klíč p. Radka Kulhánková KROUŽEK NENAPLNĚN

TANEČNÍ KROUŽEK - ÚTERÝ 14:00-14:45 - vede Just Dance p. Jana Šodková

DOPRAVKA - SUDÉ STŘEDY 14:00-15:30 - vede p.uč. Pesničáková (určen pouze předškolním dětem)

ANGLIČTINA - ČTVRTEK 14:30-15.15 - vede Schäfer school

 

 

 

AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

1. ZÁŘÍ Zahájení školního roku

6. a 13. ZÁŘÍ Třídní schůzky (schůzka pro rodiče, kteří se neúčastnili v srpnu, více info na nitěnkách tříd)

22. ZÁŘÍ – 8. PROSINCE Plavání předškolních dětí (v SŠ Elektrostavební)

1. ŘÍJNA Ukázka techniky z Technických služeb (dopolední návštěva zametacího auta v naší MŠ)

12. ŘÍJNA Vystoupení kouzelníka Aleše (dopolední akce pro všechny děti) KOUZELNÍK NEMOCEN-AKCE BUDE PŘESUNUTA

12. ŘÍJNA Pustíme si draka (odpolední setkání na louce)

21. ŘÍJNA Focení dětí (fotí paní Brigita Špačková)

22. ŘÍJNA Hledání skřítka podzimníčka (dopolední akce na školní zahradě)

10. LISTOPADU Divadlo loutek Ostrava (představení "Mráček a Mračoň" - určeno mladším dětem) Z DŮVODU KARANTÉNY V DIVADLE PŘESUNUTO

12. LISTOPADU Posvícení (společné setkání dětí)

22. LISTOPADU Divadlo loutek Ostrava (představení "Fuj je to" - určeno nejstarším dětem) Z DŮVODU KARANTÉNY PŘESUNUTO

23. LISTOPADU Faunapark (návštěva předškolních dětí ve Faunaparku FM) Z DŮVODU KARANTÉNY PŘESUNUTO

29. LISTOPADU Vystoupení kouzelníka Aleše (dopolední akce pro všechny děti) AKCE PŘESUNUTA NA JARO

3. PROSINCE Mikulášská nadílka (návštěva Mikuláše a čerta v naší MŠ)

3.-4. PROSINCE Čertoviny aneb čerti a čertice ponocují nejvíce (noc v MŠ - určeno předškolákům)

6. PROSINCE Divadlo loutek Ostrava (představení "Fuj je to" - určeno nejstarším dětem) AKCE PŘESUNUTA NA JARO

14. PROSINCE Vánoční jarmark

17. PROSINCE Vánoční nadílka v MŠ (společné setkání dětí u stromečku)

6. LEDNA Tři králové (návštěva Tří králů v MŠ – dopoledne)

21. LEDNA Divadlo loutek Ostrava (představení "Fuj je to" - určeno nejstarším dětem)

3. ÚNORA Olympiáda (soutěžní dopoledne v budově)

22. ÚNORA Karneval (setkání dětí v karnevalových maskách)

25. ÚNORA Bijásek (filmové představení pro předškolní děti v Kině Vlast)

3. BŘEZNA Návštěva knihovny (dopolední návštěva předškolních dětí v městské knihovně)

4. BŘEZNA Masopustní veselice (dopolední setkání dětí při tradiční veselici)

10. BŘEZNA Kouzelník Aleš (dopolední setkání dětí s kouzelníkem Alešem Krejčím)

24. BŘEZNA Morena (vynášení zimy do řeky Ostravice)

25. BŘEZNA Frýdecký zámek (dopolední vycházka předškolních dětí)

29. BŘEZNA Návštěva na 7. základní škole (akce určená předškolním dětem)

31. BŘEZNA Návštěva ve 4. základní škole (akce určená předškolním dětem)

1. DUBNA Noc s Andersenem (projekt „Celé Česko čte dětem“, přespání v MŠ – určeno předškolákům)

7. DUBNA Focení předškolních dětí na tablo

29. DUBNA Slet čarodějnic (dopolední sabat všech čarodějnic a čarodějů v MŠ)

2. KVĚTNA Průzkumníci v Africe (dopolední divadelní představení pro všechny děti)

13. KVĚTNA Focení dětí (fotí paní Brigita Špačková, TŘÍDNÍ FOTOGRAFIE)

17. KVĚTNA Den rodiny (vystoupení všech dětí pro rodiče zakončené posezením na školní zahradě)

18. KVĚTNA Návštěva u záchranářů (dopolední výlet předškolních dětí)

19. KVĚTNA Povídání o chování (akce pro starší děti - společnost www.zaps.cz)

25. KVĚTNA Divadlo Český Těšín (představení "Ferda Mravenec"-Určeno předškolním dětem)

31. KVĚTEN Výlet na zámek Kunín (dopolední výlet středňáků na zámek)

1. ČERVNA Den dětí (dopolední oslava svátku dětí spojené s vystoupením KUK A CUK)

16. ČERVNA Městská policie v MŠ (beseda na téma PREVENCE - určeno předškolním dětem)

17. ČERVNA Divadlo jedna, dvě (dopolední vystoupení v MŠ pro všechny děti)

28. ČERVNA Pasování  předškoláků (odpolední akce na školní zahradě, pasování na školáky)

30. ČERVNA Poslední zvonění

 

V PLÁNU TAKÉ:

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI MAJÍ 1X TÝDNĚ METODU DOBRÉHO STARTU

 

TERMÍNY AKCÍ I SAMOTNÉ AKCE SE MOHOU V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT