Třídy Svatopluka Čecha

NADSTANDARTNÍ AKTIVITY:

 

ŠACHOVÝ KROUŽEK - pondělí 14:15-15:00 - vede Radka Kulhánková "SVČ Klíč"

TANEČNÍ ŠKOLIČKA - úterý 14:00-14:45 - vede Mgr. Šodková Jana "Justdance"

ANGLIČTINA - středa 15:15-16:00 - vede lektorka "Schäferschool"

 

více informací se dočtete na nástěnkách tříd

 

 

AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. ZÁŘÍ Zahájení školního roku

8. ZÁŘÍ Třídní schůzky (schůzka pro rodiče, kteří se neúčastnili v srpnu)

17. ZÁŘÍ Výlet na Bílou – „Vzhůru na palubu“ (určeno pro přihlášené děti)

16. ŘÍJNA Divadlo v MŠ (Skřítek Vítek a mlsné autíčko-Divadlo Dana Taraby)

23.ŘÍJNA Hledání skřítka podzimníčka (dopolední akce na školní zahradě)

5. LISTOPADU Focení dětí (fotí paní Brigita Špačková)

6. LISTOPADU Divadlo v MŠ (Červená karkulka – Divadlo Šamšula)

9.-20. LISTOPADU Posvícení (společné setkání dětí – projektové týdny)

4. PROSINCE Mikulášská nadílka (návštěva Mikuláše a čerta v naší MŠ)

4.-5. PROSINCE Čertoviny aneb čerti a čertice ponocují nejvíce (noc v MŠ - určeno předškolákům)

21. PROSINCE Vánoční nadílka v MŠ (společné setkání dětí u stromečku)

6. LEDNA Tři králové (návštěva Tří králů v MŠ – dopoledne)

28. LEDNA Den na bílo (soutěžní dopoledne na školní zahradě či v budově)

10. ÚNORA Karneval s kouzelníkem (setkání dětí v karnevalových maskách v tělocvičně spojené s vystoupením kouzelníka Aleše)

16. ÚNORA Masopustní veselice (dopolední setkání dětí při tradiční veselici)

19. BŘEZNA Morena (vynášení zimy do řeky Ostravice)

BŘEZEN Noc s Andersenem (projekt „Celé Česko čte dětem“, přespání v MŠ – určeno předškolákům)

16. DUBNA – 18. ČERVNA Plavání předškolních dětí (v SŠ Elektrotavební)

30. DUBNA Slet čarodějnic (dopolední sabat všech čarodějnic a čarodějů v MŠ)

DUBEN, KVĚTEN Výlet na statek či do konírny (termín bude upřesněn)

KVĚTEN Focení dětí (fotí paní Brigita Špačková)

10.-21 KVĚTNA Den rodiny (vystoupení všech dětí pro rodiče zakončené posezením na školní zahradě, termín bude upřesněn)

1. ČERVNA Den dětí¨(dopolední oslava svátku dětí)

25. ČERVNA Pasování  předškoláků (odpolední akce na školní zahradě,pasování na školáky)

30. ČERVNA Poslední zvonění

TERMÍNY AKCÍ I SAMOTNÉ AKCE SE MOHOU V PRŮBĚHU ROKU MĚNIT

Vše se bude řídit v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, dále pak v návaznosti na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS, případně na celostátní úrovni MZd