Třídy Svatopluka Čecha

06:00 - 09:00

scházení dětí, rozhovory s rodiči

individuální práce s dětmi
průběžná skupinová zaměstnání
pohybové aktivity - pohybové hry, relaxace, jóga, ...

příprava a podávání přesnídávky

09:00 - 09:40

činnosti řízené pedagogem

09:40 - 11:30

hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:30

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:10

odpočinek (od 13:15 - klidové činnosti dětí, které nespí)

14:10 - 14:30

vstávání, hygiena, svačina

14:30 - 16:30

blok her, zájmových činností, pohybových aktivit a individuálních činností,

rozcházení dětí domů (v případě příznivého počasí se děti rozcházejí domů ze školní zahrady)

 

 

1x týdně saunování dětí v naší školní sauničce

1x týdně "velký" tělocvik v naší školní tělocvičně

během týdne předškoláci - Metoda dobrého startu

dle počasí 1x týdně dopoledne na dopravním hřišti na naší školní zahradě