Třídy Josefa Lady

06:00 - 09:00

souvislý blok her podle výběru dětí
individuální práce s dětmi
průběžná skupinová zaměstnání, pohybové aktivity - pohybové hry, relaxace, jóga, ...

hygiena, podávání přesnídávky

09:00 - 09:40 činnosti řízené pedagogem
09:40 - 11:30 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:30 - 14:10 příprava na odpočinek, odpočinek, od 13.15 klidové činnosti dětí, které nespí
14:10 - 14:30 hygiena, svačina
14:30 - 16:30 blok her, zájmových činností, pohybových aktivit a individuálních činností, rozhovory s rodiči, rozcházení dětí domů