1. S rodinou
  Klademe důraz na spolupráci s rodinou, která je nezastupitelnou a prvořadou při výchově dětí.
  Jsme ochotni poskytnout rodičům konzultaci v oblasti výchovy a vzdělání, zprostředkovat setkání s odborníky z oblasti pedagogicko-psychologické, zdravotní, logopedické, případně zapůjčit nebo doporučit odbornou literaturu.
  Rodičům po dohodě umožníme a uvítáme aktivní zapojení do výchovných činností v průběhu dne i na všech akcích školy.
  Našim cílem je vzájemná důvěra mezi rodinou a celým týmem mateřské školy.
 2. S jinými subjekty
  Pro zpestření programu využíváme pravidelně spolupráce s:
  • středisko volného času Klíč
  • 6. ZŠ Pionýrů, F-M
  • 4. ZŠ F-M, Komenského
  • 7. ZŠ 1.máje
  • 8.ZŠ ČSA, F-M
  • Divadlo loutek Ostrava
  • Divadlo Český Těšín
  • Městská knihovna F-M
  • Muzeum Beskyd F-M
  • HZS F-M
  • Městská policie, ....atd

Rádi využijeme dalších nabídek z Vaší strany pro umožnění exkurzí, návštěv, výletů, ...