1. S rodinou
  Klademe důraz na spolupráci s rodinou, která je nezastupitelnou a prvořadou při výchově dětí.
  Jsme ochotni poskytnout rodičům konzultaci v oblasti výchovy a vzdělání, zprostředkovat setkání s odborníky z oblasti pedagogicko-psychologické, zdravotní, logopedické, případně zapůjčit nebo doporučit odbornou literaturu.
  Rodičům po dohodě umožníme a uvítáme aktivní zapojení do výchovných činností v průběhu dne i na všech akcích školy.
  Našim cílem je vzájemná důvěra mezi rodinou a celým týmem mateřské školy.
 2. S jinými subjekty
  Pro zpestření programu využíváme pravidelně spolupráce s:
  • středisko volného času Klíč
  • 6. ZŠ Pionýrů, F-M
  • 4. ZŠ F-M, Komenského
  • 7. ZŠ 1.máje
  • 8.ZŠ ČSA, F-M
  • Divadlo loutek Ostrava
  • Divadlo Český Těšín
  • Městská knihovna F-M
  • Muzeum Beskyd F-M
  • HZS F-M
  • Městská policie, ....atd

Rádi využijeme dalších nabídek z Vaší strany pro umožnění exkurzí, návštěv, výletů, ...

 


 

Mateřská škola Sněženka Josefa Lady 1790 se zapojila do projektu:

 

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/18_063/0008881

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu 31.08.2020

Z finančních prostředků v celkové výši 991 995,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • posílení personálního zázemí o chůvy a školního asistenta
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu
 • projektový den ve škole