VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ V ZÁLOŽCE "AKTUÁLNĚ" A V ZÁLOŽCE "O NÁS"

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SNĚŽENKA PROBĚHNE OD 2.KVĚTNA DO 16.KVĚTNA 2020 BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V MŠ.

PŘIHLÁŠKU LZE PODAT: DATOVOU SCHRÁNKOU, EMAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM, POŠTOU, OSOBNÍM PODÁNÍM V MŠ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

POŽADOVANÉ DOKUMENTY: VYPLNĚNÁ ŽÁDOST, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE, KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU, KOPIE RODNÉHO LISTU

VEŠKERÉ DOKUMENTY K VYPLNĚNÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE O ZÁPISU MÁTE K DISPOZICI V PŘÍLOHÁCH: