Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

(Lex Ukrajina školství)

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону

№ 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání ke dni 1.9.2022

v Mateřské škole Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

Zvláštní zápis


Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

rozhodla svou ředitelkou za podmínek stanovených § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Žádosti podané pod níže uvedeným registračním číslem dítěte se vyhovuje v plném rozsahu.

Registrační číslo dítěte:

54

55

56

57

 

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do mateřské školy

Formuláře naleznete zde:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Příloha k žádosti - potvrzení od lékaře

Vytištěné formuláře jsou vám k dispozici na všech pracovištích  MŠ Sněženka

Požadované dokumenty:

  • Vyplněná žádost o přijetí dítěte
  • Potvrzení od lékaře
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
Nabízíme individuální prohlídku mateřské školy.
Kontaktujte nás telefonicky (ředitelka MŠ Bohdana Jurášková 774 779 818) nebo e-mailem ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
Termín domluvíme tak, abychom se vám mohli věnovat.