Posvícení

Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy, zvané martiny, roháče, zahýbánky – prostě posvícení jak se patří. I děti v naší školičce měly po celý týden možnost se seznamovat se zvyky a tradicemi posvícení. A jak jinak, než posvícenskými koláči, které jsme malovali, vystřihovali, lepili a sestavovali na koberci. Učili jsme se písničky a říkadla s posvícenskou tématikou, rodiče pomohli dětem k pohybovým hrám vyrobit koníky, právě takové na jakém přijel Martin.

Jablíčka si připravila pro mladší kamarády na čtvrtek 14. listopadu hudební dramatizaci pohádky „O řepě“, společně jsme si u klavíru zazpívali „To je zlaté posvícení“ a pohybově ztvárnili píseň „Už Martin na bílém koni“.