Veškeré činnosti v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT pod Č.j. 32 405/2004-22.   Z tohoto dokumentu vychází Školní vzdělávací program naší mateřské školy s názvem „Poznáváme svět“. Každá třída má zpracován vlastní třídní vzdělávací program, který je konkrétně zaměřen na hraní her :)   Naši pedagogové se snaží vnímat celou osobnost dítěte, získat je ke spolupráci, přesvědčit je a dovést k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí.Vzdělávací činnosti v naší mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Soustředíme se na proces adaptace dítěte v novém prostředí, maximální spolupráci s rodinou, zdravý životní styl včetně primární protidrogové prevence.Současně usilujeme o zachování starých lidových zvyků a tradic, svátků a oslav v moderním životě.   Nejde nám pouze o to, abychom naplňovali dětskou mysl, ale v první řadě o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.